Tin nổi bật

Chuyên đề

Những rủi ro sức khỏe đối với công nhân môi trường làm việc trong cống thoát nước

Người công nhân làm việc trong cống thoát nước thường phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về sức khỏe do điều kiện làm việc và các mối nguy hiểm có hại ...

Nghiên cứu KHCN

Đánh giá thực trạng ATVSLĐ và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp sản xuất cơ khí

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại 24 doanh nghiệp sản xuất cơ ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Huyện Tân Lạc: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

(HBĐT) - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) nhằm giảm thiểu những rủi ro dẫn đến tai nạn lao động, nguy cơ mắc ...

Tin KHCN và Môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần quan tâm hơn đến quan trắc môi trường lao động

(Bình Dương) - Quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng yếu tố có hại đối với sức khỏe ...

Dịch vụ