Tin nổi bật

Nghiên cứu KHCN

Điều kiện làm việc của nhân viên y tế chuyên nghành giám định pháp y tâm thần

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá môi trường làm việc của nhân viên y tế (NVYT) tại một Viện chuyên ngành giám định pháp y tâm thần. Một số yếu ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018”, báo cáo với các ...

Video

Tọa đàm ATLĐ để phát triển bền vững (Nguồn QTV)

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ