Nguy cơ nhiễm độc Amoniac trong môi trường lao động và cách phòng tránh

16/10/2017
Amoniac là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH3. Trong tự nhiên, amoniac sinh ra trong quá trình bài tiết và xác sinh vật thối rữa.

Mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

15/09/2017
Theo QCVN 25:2016/BYT được ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc

15/09/2017
Theo QCVN 23:2016/BYT được ban hành theo Thông tư số 23/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quy chuẩn này quy định mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại trong vùng phổ có bước ...

Mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

11/09/2017
Theo QCVN 21:2016/BYT được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về điện từ trường tần số cao – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao ...

Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc trong nhà

11/09/2017
Theo QCVN 22:2016/BYT được ban hành theo Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc trong nhà như sau:

Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

11/09/2017
Theo QCVN 26:2016/BYT được ban hành theo Thông tư số 26/2016/TT -BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc, được quy định như ...

Quấy rối và Bạo lực tại nơi làm việc: Nhận biết bản chất vấn đề

11/09/2017
Hậu quả của việc quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến cả người lao động, khách hàng và khách thăm quan. Mọi người đều có quyền được bảo vệ trong khi làm việc.

Mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn tại nơi làm việc

07/09/2017
Theo QCVN 24:2016/BYT được ban hành theo Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn tại nơi làm việc như sau:

Mức rung cho phép tác động lên người lao động tại nơi làm việc

07/09/2017
Theo QCVN 27:2016/BYT được ban hành theo Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định mức rung cho phép tác động lên người lao động tại nơi làm việc: