Hãy hành động để bảo vệ thính giác của bạn

24/09/2020
Người lao động có thể thực hiện các bước đơn giản để giảm thiểu việc tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp và giảm thiểu nguy cơ mất thính giác nghề nghiệp.

Kế hoạch kiểm soát phơi nhiễm chì

08/09/2020
Người sử dụng lao động được yêu cầu xây dựng và thực hiện một kế hoạch kiểm soát phơi nhiễm để giảm thiểu người lao động tiếp xúc với chì nếu:

Làm thế nào để phòng ngừa phơi nhiễm chì tại nơi làm việc - Phần 1

28/08/2020
Đây là câu hỏi quan trọng nhất vì các vấn đề sức khỏe do tiếp xúc với chì có thể phòng ngừa được. Giải pháp là giảm thiểu lượng chì được hấp thụ vào cơ thể. Để kiểm soát việc phơi nhiễm chì, bạn phải ...

Đánh giá rủi ro liên quan đến chì như thế nào?

14/08/2020
Người có chuyên môn sẽ đánh giá nguy cơ nhiễm chì và xác định rủi ro đối với người lao động.

Giải pháp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần

28/07/2020
Các nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của máy dán ép cao tần có thể là: nguy cơ về cơ khí, nguy cơ về điện, nguy cơ về nhiệt, nguy cơ về tiếng ồn, nguy cơ về rung, nguy cơ về bức xạ, nguy cơ về vật liệu, ...

Tìm hiểu về đánh giá rủi ro và những điều cần lưu ý

18/12/2018
Các rủi ro tiềm tàng trong công việc phải cần phải được xác định một cách có hệ thống và được đánh giá về mức độ nguy hiểm. Từ đó, các mối nguy hiểm vượt quá mức có thể chấp nhận phải được khắc phục.

Đánh giá rủi ro do tiếp xúc hóa chất

31/10/2018
Trong một nghiên cứu xây dựng Quy trình nhận diện và đánh giá rủi ro về An toàn Vệ sinh Lao động trong sản xuất thuộc da,Viện KH An toàn và Vệ sinh Lao động đã áp dụng phương pháp chuyên gia lập ma ...

Các hình thức việc làm mới, các hình thức phòng ngừa mới. Việc làm 4.0 (Work 4.0): Những cơ hội và thách thức

16/04/2018
Việc làm 4.0 (Work 4.0) yêu cầu phải có công tác Phòng ngừa 4.0 (Prevention 4.0)

Công nhân hàn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; người sử dụng lao động phải áp dụng biện pháp kiểm soát kỹ thuật để chặn các vật bay vào mắt công nhân

15/03/2018
Công nhân hàn luôn phải đối mặt với nguy cơ tổn thương mắt rất cao. Một nghiên cứu của Canađa đã chỉ ra rằng công nhân hàn chiếm tới 21% tổng số các trường hợp yêu cầu bồi thường do tổn thương mắt.