Tìm hiểu về đánh giá rủi ro và những điều cần lưu ý

18/12/2018
Các rủi ro tiềm tàng trong công việc phải cần phải được xác định một cách có hệ thống và được đánh giá về mức độ nguy hiểm. Từ đó, các mối nguy hiểm vượt quá mức có thể chấp nhận phải được khắc phục.

Đánh giá rủi ro do tiếp xúc hóa chất

31/10/2018
Trong một nghiên cứu xây dựng Quy trình nhận diện và đánh giá rủi ro về An toàn Vệ sinh Lao động trong sản xuất thuộc da,Viện KH An toàn và Vệ sinh Lao động đã áp dụng phương pháp chuyên gia lập ma ...

Các hình thức việc làm mới, các hình thức phòng ngừa mới. Việc làm 4.0 (Work 4.0): Những cơ hội và thách thức

16/04/2018
Việc làm 4.0 (Work 4.0) yêu cầu phải có công tác Phòng ngừa 4.0 (Prevention 4.0)

Công nhân hàn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; người sử dụng lao động phải áp dụng biện pháp kiểm soát kỹ thuật để chặn các vật bay vào mắt công nhân

15/03/2018
Công nhân hàn luôn phải đối mặt với nguy cơ tổn thương mắt rất cao. Một nghiên cứu của Canađa đã chỉ ra rằng công nhân hàn chiếm tới 21% tổng số các trường hợp yêu cầu bồi thường do tổn thương mắt.

Quản lý rủi ro do ngã tại nơi làm việc

18/12/2017
Bạn cần nhận diện được tất cả các vị trí và nhiệm vụ công việc có thể gây ra chấn thương.

Nghiên cứu mới tìm ra những phương thức để thúc đẩy sự an toàn và niềm vui trong công việc của người lao động làm việc từ xa

08/12/2017
Một nghiên cứu mới khuyến cáo những người quản lý dây chuyền, là những người giám sát người lao động làm việc từ xa hoặc lao động phân tán (distributed workers), nên làm việc thường xuyên với những ...

Phòng ngừa, chuẩn bị và đối phó với các trường hợp khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc

09/10/2017
Trường hợp khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc là tình trạng bất khả kháng, gây nguy cơ đe dọa đến NLĐ, khách hàng hoặc cộng đồng; làm ngưng trệ hoặc ngừng lại các hoạt động của doanh nghiệp; hoặc gây ...

Đánh giá rủi ro nghề nghiệp yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

26/09/2017
Gần 25 năm sau khi công bố Luật số 91-1414 ngày 31/12/1991 nhằm thúc đẩy phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp và thực thi chỉ thị Châu Âu 89/391/EEC, những doanh nghiệp chịu trách nhiệm đánh giá những rủi ...

Phân tích các mối nguy từ bụi

30/08/2017
Mọi cơ sở gia công hoặc xử lý các chất rắn dễ cháy hoặc bụi như thực phẩm, gỗ, nhựa và kim loại phải cẩn thận thực hiện các bước xác định và quản lý các mối nguy cơ tiềm ẩn do cháy nổ trong công việc ...