Nghiên cứu mới tìm ra những phương thức để thúc đẩy sự an toàn và niềm vui trong công việc của người lao động làm việc từ xa

08/12/2017
Một nghiên cứu mới khuyến cáo những người quản lý dây chuyền, là những người giám sát người lao động làm việc từ xa hoặc lao động phân tán (distributed workers), nên làm việc thường xuyên với những ...

Phòng ngừa, chuẩn bị và đối phó với các trường hợp khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc

09/10/2017
Trường hợp khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc là tình trạng bất khả kháng, gây nguy cơ đe dọa đến NLĐ, khách hàng hoặc cộng đồng; làm ngưng trệ hoặc ngừng lại các hoạt động của doanh nghiệp; hoặc gây ...

Đánh giá rủi ro nghề nghiệp yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

26/09/2017
Gần 25 năm sau khi công bố Luật số 91-1414 ngày 31/12/1991 nhằm thúc đẩy phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp và thực thi chỉ thị Châu Âu 89/391/EEC, những doanh nghiệp chịu trách nhiệm đánh giá những rủi ...

Phân tích các mối nguy từ bụi

30/08/2017
Mọi cơ sở gia công hoặc xử lý các chất rắn dễ cháy hoặc bụi như thực phẩm, gỗ, nhựa và kim loại phải cẩn thận thực hiện các bước xác định và quản lý các mối nguy cơ tiềm ẩn do cháy nổ trong công việc ...

Phát triển Công cụ Phân tích rủi ro Không gian hạn chế và Phân loại nghề nghiệp

17/07/2017
Mục tiêu của dự án nghiên cứu này là để góp phần phòng ngừa tai nạn tại không gian hạn chế bằng cách giúp các doanh nghiệp áp dụng những quy định hiện hành.

Hướng dẫn Thực hành Tốt nhất cho Quản lý Rủi ro Vật liệu nano Nơi làm việc

14/07/2017
Các tác giả đề xuất một cách tiếp cận dự phòng được thiết kế để giảm thiểu sự phơi nhiễm nghề nghiệp với các vật liệu nano

Ảnh hưởng từ việc phơi nhiễm Silic tinh thể hô hấp và cách phòng ngừa

07/07/2017
Nếu được yêu cầu lập danh sách các nguy cơ có thể tìm thấy trên công trường xây dựng, bạn có nghĩ là có cả bụi phát tán ra từ các hoạt động như đẽo, nghiền, khoan hoặc cắt đá, bê tông, gạch hay bất ...

Chìa khoá để phòng ngừa những sự cố liên quan đến nhiệt

16/06/2017
Như bạn có thể hình dung, nhiệt là một trong những vấn đề lo lắng lớn nhất về an toàn trong mùa hè. Trong khi hầu hết mọi người có thể nghĩ về sốc nhiệt và kiệt sức do nhiệt như là một dạng tác động ...

Bảo vệ người lao động khi làm việc trong mùa nóng

16/06/2017
Sốc nhiệt, kiệt sức và chuột rút là những rủi ro trầm trọng đối với người lao động