Nghiên cứu bản chất phân cấp quản lí nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động ở địa phương hiện nay

19/07/2018
Phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước là một chủ trương lớn và quan trọng đã được đề cập một cách có hệ thống và nhất quán trong các văn kiện của Đảng ta.

Một số vấn đề về công tác an toàn vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động

19/07/2018
Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động quản lý về ...

Công tác ATVSLĐ đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hội nhập

29/06/2018
Số liệu tổng điều tra kinh tế năm 2017 cũng cho thấy, số lượng doanh nghiệp lớn chiếm 1,9% tổng số DN, giảm 2,3% so với năm 2012, trong khi đó, DN vừa tăng 23,6%, DN nhỏ tăng 21,2% và DN siêu nhỏ ...

Một Chương trình Hợp tác toàn cầu mới về Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

17/04/2018
Tại Hội nghị thế giới về Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc lần thứ 21 được tổ chức tại Singapore vào tháng 9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế và xã hội Phần Lan, bà Pirkko Mattila, người hiện đang toàn ...

Hiểu được chức năng của các cơ quan, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học ATVSLĐ - Tập trung vào công tác quản lý khoa học và hành chính

16/04/2018
Việc thành lập mạng lưới quốc tế trong công tác ATVSLĐ có vai trò quan trọng bậc nhất đối với ILO.

Một số nội dung hỗ trợ khác cần quan tâm khi triển khai hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động

19/10/2017
Thực hiện Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) mang lại hiệu quả cho kinh doanh, đồng thời cũng là một nghĩa vụ về mặt luật pháp và xã hội. Khi triển khai hệ thống ngoài các nội dung ...

Xem xét đánh giá lại và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động

19/10/2017
Người sử dụng lao động và người quản lý cấp cao nhất trong doanh nghiệp phải xem xét lại quá trình hoạt động của hệ thống nhằm đánh giá hệ thống có được thực hiện đầy đủ và còn phù hợp để đạt được ...

Đánh giá toàn diện hệ thống/kiểm toán hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động

17/10/2017
Đánh giá toàn diện Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một quá trình khác so với kiểm tra hàng ngày và đánh giá kết quả triển khai kế hoạch. Đây là quá trình kiểm tra độc lập và ...

Hành động phòng ngừa và khắc phục

16/10/2017
Trên cơ sở đánh giá hàng ngày và đánh giá triển khai kế hoạch, doanh nghiệp cần có các quy trình hiệu quả cho hành động phòng ngừa và khắc phục.