Cách bảo vệ người lao động làm việc đơn độc trong không gian hạn chế và rủi ro bị ngã

Người lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hạ tầng làm việc không quản mệt nhọc để bảo đảm các tòa nhà và cơ sở công cộng có thể cung cấp đầy đủ ...