US NIOSH - Đánh giá phơi nhiễm chì khu vực không sản xuất tại nhà máy sản xuất pin

07/01/2019
Chương trình Đánh giá nguy cơ sức khỏe của Viện Quốc gia An toàn và Vệ sinh lao động Hoa Kỳ đã lấy mẫu môi trường tại các khu vực không sản xuất của một công ty sản xuất pin và xác định xem liệu nhân viên có vô tình mang bụi chì vào các khu vực thường được coi là sạch sẽ hay không.

Các nhà điều tra của Chương trình Đánh giá nguy cơ sức khỏe đã tìm thấy chì trong không khí và trên bề mặt trong tất cả các khu vực không sản xuất (nhà ăn, văn phòng…) và trên khăn lau tay của nhân viên. Các nhà điều tra đề nghị cải thiện hệ thống thông gió, thiết kế lại phòng thay đồ của nhân viên để có khu sạch và bẩn riêng biệt, và đảm bảo nhân viên đi qua buồng thổi khí sạch tự động trước khi ra khỏi khu vực sản xuất.

Xem chi tiết báo cáo tại đây - Full EN

(Nguồn tin: cdc.gov/niosh)