Ấn phẩm về khai thác mỏ: Sổ tay kiểm soát bụi dành cho ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản công nghiệp. Ấn bản lần thứ hai

07/05/2019
Ấn bản lần thứ hai của cuốn sổ tay này thể hiện nỗ lực phối hợp thành công của chính phủ và ngành nhằm bảo vệ sức khỏe công nhân khai thác mỏ tại Hoa Kỳ.

Hai đối tác chủ đạo tham gia tích cực vào việc xây dựng cuốn sổ tay là Viện An toàn vệ sinh lao động quốc gia Hoa Kỳ (NIOSH) và Hiệp hội khoáng sản công nghiệp Bắc Mỹ (IMA-NA). Nhiệm vụ của Chương trình khai khoáng NIOSH là loại bỏ các trường hợp từ vong, chấn thương và bệnh tật trong ngành khai khoáng thông qua hoạt động nghiên cứu và phòng ngừa, trong đó IMA-NA đóng vai trò là tiếng nói đại diện cho các công ty khai thác và chế biến vật liệu thô còn được biết tới như ngành khoáng sản công nghiệp.

Cuốn sổ tay được biên soạn bởi các chuyên gia lĩnh vực an toàn và sức khỏe, các vệ sinh viên công nghiệp và các kỹ sư đã tham gia cung cấp thông tin về những công nghệ kiểm soát có hiệu quả và được kiểm chứng cho thấy các trường hợp phơi nhiễm bụi ở người lao động đã giảm bớt ở tất cả các công đoạn chế biến và xử lý khoáng sản. Tài liệu mô tả các quá trình phát sinh bụi và các chiến lược kiểm soát cần thiết để hỗ trợ người điều hành mỏ giảm thiểu tình trạng phơi nhiễm bụi của người lao động. Việc triển khai các biện pháp kiểm soát kỹ thuật được mô tả có thể hỗ trợ người vận hành, các chuyên gia y tế và người lao động hướng tới mục tiêu quan trọng nhằm xóa bỏ bệnh bụi phổi và các bệnh nghề nghiệp khác do phơi nhiễm bụi gây ra trong ngành khai thác mỏ.

Cuốn sổ tay được thiết kế, biên soạn phục vụ chủ yếu cho các nhà sản xuất khoáng sản công nghiệp, với nhiều thông tin chi tiết về các công nghệ kiểm soát nhằm giải quyết tất cả các bước về gia công và chế biến khoáng sản như: khoan, nghiền, sàng, vận chuyển, đóng bao, tháo dỡ… Mục đích của tài liệu này nhằm cho phép nhân sự làm việc trong ngành khai khoáng áp dụng có hiệu quả công nghệ kiểm soát bụi, hỗ trợ giảm thiểu hoặc xóa bỏ việc người lao động làm việc trong ngành này phơi nhiễm với các nồng độ bụi nguy hại –một nội dung chủ đạo trong việc bảo đảm sức khỏe cho công nhân lao động ngành khai khoáng tại Hoa Kỳ.

Xem chi tiết: Sổ tay kiểm soát bụi dành cho ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản công nghiệp (EN).

Biên dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: cdc.gov)