Thường qui kĩ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

26/02/2016
Với chặng đường 70 năm phát triển nền Y học Việt Nam nói chung và hệ thống y tế dự phòng nói riêng đã tận tâm cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện chức năng nhiệm vụ do Bộ Y tế qui định về nghiên cứu khoa học, đào tạo và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác y học lao động, vệ sinh môi trường và sức khỏe trường học, Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường nay là Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thực hiện biên soạn cuốn “Thường qui kĩ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường”.

    

Cuốn Thường qui kĩ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường mới biên soạn lại có sửa chữa bổ sung, gồm 2 tập và 5 chương và 208 kĩ thuật bao gồm hệ thống các phương pháp và kĩ thuật chọn lọc được trình bày ngắn gọn, rõ những kĩ thuật mới phù hợp với tình hình thực tế trong công tác giám sát, điều tra nghiên cứu, đánh giá về vệ sinh lao động, tâm – sinh lý lao động và ecgonomi, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp, vệ sinh – sức khỏe môi trường, vệ sinh - sức khỏe trường học.

Cuốn sách được biên soạn với sự hiệu đính của các giáo sư đầu ngành, các cán bộ khoa chuyên môn trong Viện. Đây là một tài liệu quí, là một cẩm nang kĩ thuật cho cán bộ y tế dự phòng. Sự tận tâm của các tác giả biên soạn hy vọng sẽ đóng góp thêm cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.


(Nguồn tin: http://nioeh.org.vn)