Hướng dẫn Luật lao động cho ngành may

26/05/2017
Ngành công nghiệp may mặc hiện nay là ngành quan trọng, mang lại nguồn thu nhập cho nhiều người lao động ở các quốc gia đang phát triển.


Bộ Luật Lao động cho ngành may được Better Work Vietnam tóm lược lại những điều có trong các bộ luật có liên quan đến ngành may mặc (như Luật Lao động, Luật Công đoàn, các Thông tư, Nghị định có liên quan).

Trong bộ luật có nêu lên mười phần về Độ tuổi lao động tối thiểu trong ngành may, Công đoàn, Thỏa ước lao động tập thể, Tranh chấp lao động, Phân biệt đối xử, Cưỡng bức lao động, Lương và phúc lợi, Hợp đồng lao động và quản trị nhân sự, An toàn vệ sinh lao động, Thời gian làm việc – Thời gian nghỉ ngơi.

Xem chi tiết Tại đây (File pdf 2.07MB)

Sưu tầm: Kim Thi

(Nguồn tin: Nilp.vn)