Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 - Chuyên đề “Môi trường đô thị”

25/07/2017
Vừa qua, Tổng cục Môi trường đã tổ chức buổi lễ công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 với chuyên đề môi trường đô thị.

Những năm gần đây, một vài đô thị đã triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển gắn với BVMT và đạt được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, hệ thống đô thị Việt Nam cũng đang đối diện với những thách thức mới nảy sinh do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc biệt là các đô thị ven biển. 

Ngoài ra, còn một số vấn đề nóng khác như: ô nhiễm bụi vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao; ô nhiễm môi trường nước tại các sông hồ, kênh, rạch nội thành, nội thị vẫn diễn biến phức tạp; vẫn đề ngập úng tại các đô thị có xu hướng mở rộng và gia tăng; suy giảm mực nước dưới đất tại các đô thị khu vực đồng bằng và xâm nhập mặn tại các đô thị ven biển trở nên phổ biến;…

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 - chuyên đề “Môi trường đô thị” đánh giá hiện trạng môi trường đô thị Việt Nam, từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nguyên nhân, các áp lực lên môi trường, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và chất thải rắn đô thị. Báo cáo đánh giá những tác động của ô nhiễm môi trường và những đáp ứng của công tác quản lý, từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp để bảo vệ môi trường đô thị trong thời gian tới.

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 có 8 Chương và 1 phụ Chương, gồm:

- Chương 1. Tổng quan phát triển đô thị Việt Nam;

- Chương 2. Môi trường không khí;

- Chương 3. Môi trường nước;

- Chương 4. Môi trường đất;

- Chương 5. Phát sinh và xử lý chất thải rắn;

- Chương 6. Tác động của ô nhiễm môi trường đô thị;

- Chương 7. Quản lý môi trường đô thị;

- Chương 8. Những vấn đề môi trường đô thị nổi cộm và đề xuất giải pháp;

- Phụ chương. Sự cố môi trường nổi cộm trong năm 2016 và một số bài học kinh nghiệm.

Hy vọng rằng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 do Tổng Cục Môi trường cung cấp sẽ là nguồn tư liệu hữu ích, hỗ trợ các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị gắn với BVMT, góp phần phát triển bền vững đất nước.

(Nguồn tin: Nilp.vn)