Slovenia: Giảm thiểu phơi nhiễm fomandehyt bằng cách sử dụng hạt nhựa thay thế

29/06/2018
Sau khi fomandehyt được phân loại chính thức vào nhóm 1B các chất gây ung thư, một công ty tại Slovenia có sử dụng fomandehyt trong quá trình sản xuất các sản phẩm vật liệu cách nhiệt đã tiến hành đánh giá tình hình thực tế và đưa ra các biện pháp phòng ngừa để cải thiện an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Nghiên cứu thực nghiệm này phân tích chi tiết cách thức mà công ty có thể giảm đáng kể các ngưỡng phơi nhiễm.

Điều này chủ yếu có được bằng cách sử dụng các hạt nhựa thay thế có chứa fomandehyt với hàm lượng thấp và không bị phân loại vào nhóm chất gây ung thư. Việc thay thế các loại hạt nhựa này cũng có những tác động tích cực khác, ví dụ như nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm bớt tác động môi trường.

Nội dung tài liệu tham khảo có có thể xem trong file đính kèm ( pdf – 0,2 MB)

(Nguồn tin: EU-OSHA)