Mối liên hệ giữa nhận biết, kiến thức về rủi ro liên quan đến tiếng ồn và việc sử dụng các thiết bị chống ồn của người lao động làm việc trong nhà máy chế biến gỗ cao su

10/08/2018
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mối liên hệ giữa nhận biết, kiến thức về rủi ro liên quan đến tiếng ồn và cách sử dụng các thiết bị chống ồn của người lao động trong các nhà máy chế biến gỗ tại Thái Lan.

Giới thiệu chung

Hiểu rõ mối liên hệ giữa nhận biết, kiến thức rủi ro và các hành vi bảo hộ lao động có thể đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát và quản lý rủi ro nghề nghiệp. Tại Thái Lan, hiện có rất ít những nghiên cứu đánh giá cách thức người lao động phát hiện, nhận biết và phản ứng với rủi ro trong các môi trường nghề nghiệp khác nhau. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mối liên hệ giữa nhận biết, kiến thức về rủi ro liên quan đến tiếng ồn và cách sử dụng các thiết bị chống ồn (Hearing Protective Devices - HPDs) của người lao động trong các nhà máy chế biến gỗ tại Thái Lan.

Phương pháp

Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 01 năm 2016, tổng số 540 người lao động của 04 nhà máy chế biến gỗ tại Trang, một tỉnh tại miền Nam Thái Lan, đã tham gia điều tra, phỏng vấn. Các mô hình thống kê mô tả và hồi quy tuyến tính đã được sử dụng để phân tích các yếu tố rủi ro có liên quan đến việc sử dụng HPD. Sử dụng kỹ thuật phân tích biểu đồ đường để đánh giá các kết quả.

Kết quả

Nhận thức về rủi ro có sự tương quan đáng kể với việc sử dụng HPD (p < 0,01), tập huấn sử dụng HPD (p = 0,01), và số năm kinh nghiệp làm việc (p = 0,03). Người lao động tại các nhà máy chế biến gỗ thường sử dụng HPD dựa trên nhận biết rủi ro và kiến thức tập huấn về HPD của họ. Tuy nhiên, tập huấn HPD lại tỉ lệ nghịch với độ tuổi và số năm kinh nghiệm làm việc của người lao động.

Kết luận

Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận biết và kiến thức về rủi ro. Đồng thời, các yếu tố này cần phải được nhấn mạnh trong quá trình thiết kế và áp dụng của tất cả các chương trình an toàn lao động tích hợp cho người lao động tại nhà máy chế biến gỗ.

Tải file Tiếng Anh: Tại đây (pdf 322 kb)

Biên dịch: Việt Thắng

(Nguồn tin: ScienceDirect)