Giải quyết vấn nạn rác thải làm thế giới sạch hơn

18/09/2018
Chiến dịch Clean up the world (Làm cho thế giới sạch hơn) là sự kiện lớn, do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu với khoảng 35 triệu người tình nguyện từ 130 quốc gia tham gia. Các hoạt động chính vì môi trường sẽ diễn ra trong tuần lễ thứ ba của tháng 9 này.

Việt Nam đã tích cực tham gia ngay từ những năm 1994, với mong muốn bảo vệ, giữ gìn môi trường sống.

Làm cho thế giới sạch hơn là một trong những chiến dịch có quy mô trên phạm vi toàn cầu. Qua chiến dịch mong muốn có thể thu hút được sự quan tâm của công chúng, nhằm làm tăng sự quan tâm của cộng đồng tới môi trường. Chương trình cũng mong muốn các cá nhân và tổ chức cùng nhau đóng góp vào việc bảo vệ môi trường như thu gom, dọn dẹp rác thải, thu gom chai lọ nhựa, công tác tái chế,.... ngay tại nhà hoặc nơi xung quanh môi trường sống, và làm việc.

Vấn đề giải quyết vấn nạn rác thải, là nhiệm vụ quan trọng để làm sạch môi trường ở mọi quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ, việc tăng trưởng dân số một cách nhanh chóng khiến rác thải phát sinh lớn. Nhiệm vụ là làm sao giải quyết lượng rác thải phát sinh, nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp nối Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 4771/BTNMT-TTTNMT gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố, các Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước về việc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động sau:

1. Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; chất thải nhựa và nilon; đề xuất các giải pháp thiết thực để triển khai quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

2. Phát động các phong trào nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, trong đó tập trung vào nội dung thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng; vận động nhân dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

5. Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; phối hợp với các nhà sản xuất tổ chức ngày hội tái chế với mục đích thu gom, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, đặc biệt là các chất thải điện tử như pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải, tránh thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt nông thôn.

6. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường.

7. Đối với 28 tỉnh/thành phố và các Cơ quan/Đơn vị có trụ sở tại các địa phương ven biển cần tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển,…
8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, lựa chọn, giới thiệu 01 công trình xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn phù hợp, hiệu quả nhất với thực tế địa phương đã và đang triển khai trên địa bàn (theo các nội dung tại Phụ lục kèm theo), gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2018 để tổng hợp, đánh giá, giới thiệu và phổ biến nhân rộng như một hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Nguyên Thái

(Nguồn tin: ® hoinongdan.org.vn)