Xử lý triệt để khu, cụm công nghiệp gây ô nhiễm

19/11/2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các địa phương triển khai Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích giai đoạn 2016-2020, một trong những khu vực được chú trọng xử lý là các khu, cụm công nghiệp.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp thời gian qua đã có tiến bộ. Đến nay, 88% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 42% KCN đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục.


Ảnh minh họa

Trong năm qua, có 400/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị xử lý, đạt tỷ lệ 91,1%. Hầu hết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đều thực hiện ngay biện pháp giảm thiểu ô nhiễm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường tới cộng đồng. Ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức có chuyển biến căn bản. Các doanh nghiệp đã dần chuyển từ thái độ đối phó với cơ quan chức năng sang tự giác chấp hành. Hoạt động tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường cũng chuyển từ thế bị động sang chủ động trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường...

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình quan trọng này.

Trước hết, Bộ sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật triển khai chương trình. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý các công trình xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; rà soát, xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế thực hiện chương trình. Cụ thể, tập trung tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ trong xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam... Trong năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh kiểm soát ô nhiễm môi trường trong các khu kinh tế, KCN, cụm công nghiệp; tập trung vào các KCN đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Thanh Tâm

(Nguồn tin: Báo Công Thương Điện Tử)