Đảng bộ Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đạt kết quả toàn diện trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

05/01/2022

Bối cảnh nhiều khó khăn, cơ sở cho những đề xuất đột phá

Đảng bộ Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động là Đảng bộ cơ sở gồm 6 Chi bộ với tổng số 71 Đảng viên, trong đó có 70 Đảng viên chính chức và 1 Đảng viên dự bị, 37 đảng viên nữ (chiếm 52%).


Cán bộ trẻ của Viện KH ATVSLĐ say sưa trong nghiên cứu khoa học

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa triển khai các công tác chuyên môn, nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện khóa XVII và kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra, đồng thời nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, toàn thể Đảng viên trong đảng bộ cùng CBCNVC của Viện đã nhanh chóng triển khai các hoạt động chuyên môn, huy động các tổ chức, đoàn thể cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, triển khai phong trào thi đua phòng chống dịch COVID-19 của Viện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2021.

Những kết quả chuyên môn nổi bật

Trong năm 2021 Đảng ủy đã chỉ đạo Viện triển khai các hoạt động chuyên môn theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt và chất lượng, như: triển khai thực hiện Đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong điều kiện nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, mã số: ĐTĐL.CN-53/20; triển khai theo đúng nội dung và tiến độ 24 đề tài các cấp, gồm: 03 đề tài thuộc chương trình phối hợp giữa bộ KHCN và TLĐ, 07 đề tài thuộc chương trình trọng điểm của TLĐ và 14 đề tài cấp TLĐ; triển khai kịp thời các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến vấn đề ATVSLĐ, sức khỏe người lao động trong các ngành, lĩnh vực sản xuất và ảnh hưởng đến người lao động, đoàn viên công đoàn, cụ thể: rà soát chính sách cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch và người lao động; nghiên cứu, hỗ trợ các ngành tái sản xuất an toàn; triển khai điều trị, tư vấn điều trị cho người nhiễm Sars-Cov-2.


Tham gia cùng Công đoàn ngành y tế thăm hỏi, động viên cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2021 Viện đã tổ chức được 208 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 14.460  học viên là cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, cán bộ công nhân viên và lao động tại các cơ sở sản xuất. Đặc biệt, ngay trong lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT Miền Nam đã tổ chức được 96 khóa huấn luyện, hướng dẫn Phòng chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn cho hơn 18.000 người lao động tại Đồng Nai. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám sức khoẻ nghề nghiệp cho hơn 30.000 lượt người tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; tích cực tham gia test nhanh COVID-19, PCR cho các sự kiện lớn của TLĐLĐVN. Xuất bản và phát hành 02 tập (6 số, 800 bản in) Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn-Sức khỏe và Môi trường lao động với 30 báo cáo khoa học và 02 số Bản tin tiếng Anh An toàn sức khỏe và Môi trường lao động với 400 bản in.


Tổ chức hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động tại Công ty POUSUNG, Khu công nghiệp Bàu xéo, Tỉnh Đồng Nai (tháng 11/2021)

Công tác xây dựng đảng có nhiều mặt tích cực

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, làm suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động lớn đến kinh tế - xã hội nước ta. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ kịp thời thông tin những quan điểm, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 100% đảng viên trong đảng bộ tham gia buổi học tập trực tuyến các Nghị quyết của Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo, quy định mới của Đảng, tổ chức đảng cấp trên đều được phổ biến, tổ chức quán triệt kịp thời ngay trong các buổi sinh hoạt chi bộ và cấp ủy.

Đảng bộ Viện được Đảng uỷ Khối tặng bằng khen có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản HCM Viện chủ động đề ra các hoạt động thiết thực, xây dựng Viện ngày càng vững mạnh. Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn Thanh niên cơ quan và Đoàn Thanh niên Khối, Đoàn thanh niên CS HCM tích cực tham gia phong trào phòng chống dịch COVID-19 của Viện bằng hoạt động cụ thể là làm vệ sinh cơ quan, tích cực hoạt động chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của CBVCLĐ của viện trong bối cảnh dịch bệnh. Công đoàn Viện kịp thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho CBVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.


Đoàn Thanh niên Viện tổ chức vệ sinh môi trường cơ quan hưởng ứng phong trào thi đua phòng chống dịch COVID-19

Năm 2021 khép lại với nhiều biến động và thử thách, nhưng chính qua những thời khắc khó khăn của lĩnh vực và đất nước, với bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, tập thể Đảng bộ Viện đã hoàn thành một năm với nội dung công tác rất toàn diện, tạo tiền đề cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Anh Thơ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)