Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổng kết công tác năm 2021

13/01/2022
Ngày 13/01/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam; đồng chí Chu Thị Hạnh – Cục phó Cục An toàn lao động; đồng chí Lê Đình Quảng - Phó Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động có đồng chí Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học AT&VSLĐ; đ/c Vũ Xuân Trung - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học AT&VSLĐ cùng toàn thể cán bộ viên chức lao động Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh tham dự trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Trung đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Khoa học AT&VSLĐ. Theo đó, trong năm 2021, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tiếp tục triển khai thực hiện theo đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập theo Quyết định số 1077/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau hơn 01 năm thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Viện, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với sự quan tâm đầu tư của TLĐLĐVN, Bộ KHCN, Bộ TNMT, cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu, đội ngũ cán bộ của Viện đã được củng cố, tăng cường.


Đồng chí Vũ Xuân Trung – Phó Viện trưởng Viện Khoa học ATVSLĐ trình bày báo cáo kết quả công tác

Trong năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành, tập thể cán bộ công nhân viên chức và lao động của Viện đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng như:

- Triển khai theo đúng nội dung và tiến độ 24 đề tài cấp Tổng Liên đoàn gồm: 3 đề tài thuộc chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng Liên đoàn, 7 đề tài thuộc chương trình trọng điểm của Tổng Liên đoàn và 14 đề tài cấp Tổng Liên đoàn.

- Triển khai kịp thời các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tác động của Đại dịch COVID-19 đến vấn đề ATVSLĐ, sức khỏe người lao động trong các ngành, lĩnh vực sản xuất và ảnh hưởng đến người lao động, đoàn viên công đoàn.

- Hoàn thành công tác quan trắc môi trường lao động thuộc 10 ngành công nghiệp làm cơ sở để Bộ TN&MT tổng hợp xây dựng báo cáo Môi trường quốc gia (lĩnh vực môi trường và sức khỏe lao động).

- Tổ chức thành công Hội nghị quốc gia “Khoa học về an toàn, vệ sinh lao động: Thách thức và cơ hội phát triển”; Hội thảo Quốc gia “Thực trạng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các Hiệp định thương mại Thế hệ mới”.

- Tham dự Đại hội Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXII được tổ chức tại Canada, Hội nghị thường niên của Tổ chức ATVSLĐ khu vực  Châu Á Thái Bình Dương – APOSHO 35 tại Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.

- Tổ chức lớp giảng viên và Hội đồng sát hạch và cấp chứng chỉ cho Lớp giảng viên an toàn với hơn 100 người huấn luyện ATVSLĐ được cấp chứng nhận. Tổ chức 208 khóa huấn luyện về ATVSLĐ, đồng thời cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận huấn luyện cho gần 14.460 học viên tại các đơn vị doanh nghiệp. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe nghề nghiệp cho hơn 30.000 lượt người tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; tích cực tham gia test nhanh Covid-19, PCD cho các sự kiện lớn của TLĐLĐVN...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã đề ra những phương hướng và kế hoạch công tác năm 2022 với các nội dung: Xây dựng chiến lược phát triển Viện và chiến lược nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực ATVSLĐ trung hạn và dài hạn; Xây dựng Chương trình Quốc gia về KH&CN ATVSLĐ giai đoạn 2023-2028; Thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm; tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là đối với cán bộ trẻ. Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động KH&CN của Viện; đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính; Xây dựng các quy chế quản lý nhân lực, tài chính, quản lý KH&CN phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện. Khuyến khích toàn thể CBVC của Viện chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương thức tìm kiếm công việc nhằm cải thiện thu nhập cho CBVC&LĐ…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã phát biểu ý kiến, tham luận tập trung vào một số nội dung nghiên cứu và quản lý khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý nội bộ, cơ chế tài chính, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ viên chức người lao động, giáo dục lý tưởng và bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ trẻ...


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã nhất trí cao với bản báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022, đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Viện đã đạt được trong việc tiếp cận vị thế mới, nhiệm vụ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng với yêu cầu cao hơn. Đặc biệt Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã biểu dương công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Viện vào những thời điểm khốc liệt của dịch bệnh từ công tác khảo sát nghiên cứu virus, đến tổ chức xét nghiệm…

Ngoài ra, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị Viện cần quán triệt nhiệm vụ chủ đề công tác năm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí cho rằng lãnh đạo Viện cần phải quan tâm đến kiện toàn cán bộ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chức; tăng cường hơn nữa công tác kế hoạch; quan tâm đổi mới công tác quản trị của Viện; tiếp tục làm tốt công tác công bố, quảng bá, tuyên truyền các kết quả nghiên cứu khoa học… Đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định Tổng LĐLĐVN sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Viện phát triển, đồng thời Viện cần phải nâng cao hiệu quả, uy tín của mình, đó cũng là uy tín của tổ chức công đoàn trước người lao động cả nước.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, Quyền Viện trưởng Nguyễn Anh Thơ cho biết Viện sẽ có những nghiên cứu đi đầu để đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm tiếp tục duy trì là tổ chức chính trị xã hội mạnh trong hệ thống chính trị Việt Nam, đồng thời bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi của người lao động khi những tác động xấu ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động. Quyền Viện trưởng Nguyễn Anh Thơ đã thay mặt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2021, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022.


Quyền Viện trưởng Nguyễn Anh Thơ trao tặng bằng khen cho các cán bộ đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Cũng tại hội nghị, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã trao tặng và khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cùng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 tới các tập thể, cá nhân; Đồng thời, Viện cũng đã phát động thi đua năm 2022 với tinh thần quyết tâm và cầu thị.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)