Ứng dụng Cơ sở dữ liệu về công nghệ xử lý nước thải công nghiệp (IWTT)

25/07/2018
Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã đưa ra một ứng dụng trên web có thể truy cập công khai mang tên Cơ sở dữ liệu về công nghệ xử lý nước thải công nghiệp (IWTT).

Là một ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền tảng trang web với mục đích cung cấp cho cộng đồng các tài nghuyên hữu ích về vấn đề xử lý nước thải, IWTT mang đến cho người truy cập các số liệu về chất lượng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp thu được từ các bài viết nghiên cứu đã trải qua bình duyệt. IWTT có thể được sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có việc thanh kiểm tra các công nghệ xử lý đã và đang được phát triển, xác định các công nghệ có thể xử lý một loại tác nhân ô nhiễm cụ thể, và hiểu được động cơ đằng sau việc lắp đặt thiết bị xử lý mới tại các các cơ sở công nghiệp.

Để sử dụng Ứng dụng mạng IWTT, hãy truy cập trang chủ của EPA tại: www.epa.gov/iwtt

IWTT có thể giúp giải đáp những thắc mắc gì?

IWTT có thể trả lời những câu hỏi như sau:

- Các loại tác nhân gây ô nhiễm nào có thể bị loại bỏ thông qua công nghệ xử lý hiện tại (và tỉ lệ loại bỏ và/hoặc nồng độ nước thải dòng chảy ra và dòng chảy vào?)

- Các công nghệ xử lý nào đang được sử dụng để loại bỏ các loại tác nhân gây ô nhiễm cụ thể hoặc các hạng mục của tác nhân gây ô nhiễm ( vd như kim loại, các tác nhân gây ô nhiễm cần ưu tiên) ra khỏi nước thải công nghiệp?

- Có một ngành công nghiệp đặc thù nào đó đang phát triển các loại công nghệ xử lý mới hoặc cải thiện các loại công nghệ hiện có không?

- Hiện các loại công nghệ xử lý hoặc chiến lược mới có được sử dụng để cải thiện hiệu suất xử lý không?

- Điều gì đang tạo động lực cho việc sáng tạo, phát triển và ứng dụng các hệ thông xử lý mới, hoặc nâng cấp các hệ thống hiện có không?

Cơ sở thành lập

EPA đã phát triển IWTT nhằm thu thập và soạn thảo số liệu về chất lượng của các công nghệ xử lý nước thải công nghiệp thành một cơ sở dữ liệu toàn diện và luôn sẵn sàng có thể tìm kiếm được trên đó. IWTT có lưu trữ thông tin từ hơn 200 bài nghiên cứu đã được bình duyệt, trong đó ghi chép lại hiệu suất của các công nghiệp xử lý nước thải mới và đã được cải thiện.  Qua thời gian, EPA đã lên kế hoạch mở rộng thông tin trong cơ sở dữ liệu và cải thiện ứng dụng trang web để khiến cho IWTT càng hữu dụng hơn.

Có thể tìm thấy những loại thông tin gì trong IWTT?

IWTT là một tập hợp các tài liệu đã trải qua bình duyệt và các tài liệu kỹ thuật có chứa dữ liệu của các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp thí điểm và các hệ thống có công suất cao nhất. Các nguồn dữ liệu của IWTT bao gồm các tạp chí khoa học, các ấn phẩm từ các nhóm thương mại công nghiệp, và các biên bản hội nghị. IWTT cũng lưu trữ các thông tin thư mục toàn diện từ mỗi ấn phẩm và lập danh mục tất cả các số liệu kỹ thuật hiện có. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn  về IWTT tại Bảng 1.

Bảng 1. Tổng quan về thông tin lưu trữ tại IWTT


IWTT phân loại thông tin này vào các hạng mục sau:

- Các hệ thống xử lý: các đơn vị xử lý nằm trong hệ thống, phân cấp đơn vị, và các hóa chất xử lý được sử dụng

- Các ngành công nghiệp: Một hoặc nhiều ngành công nghiệp đã kiểm nghiệm công nghệ này

- Các thông số của tác nhân gây ô nhiễm: các tác nhân đã bị loại bỏ thông qua công nghệ đó, bao gồm nồng độ dòng chảy vào và dòng chả ra, chất lượng nước thải, phần trăm lượng tác nhân đã bị loại bỏ, và các phương thức phân tích và phát hiện khi xác định tác nhân

- Động lực: nêu ra lý do mà ngành công nghiệp đó quyết định đánh giá hoặc sử dụng công nghệ mới

Tìm kiếm thông tin trên IWTT như thế nào?

IWTT có hai chế độ tìm kiếm giúp bạn tìm được thông tin hữu dụng nhất. Chế độ Tìm kiếm thông tin có chỉ dẫn sẽ giúp bạn tìm kiếm theo ngành công nghiệp, công nghệ xử lý, hoặc tác nhân gây ô nhiễm để tìm ra dữ liệu liên quan nhất. Chế độ Tìm theo bài viết sẽ giúp người dùng xác định các nguồn dữ liệu về xử lý nước thải công nghiệp thông qua việc tìm kiếm các thông tin thư mục hoặc tiêu chí về hiệu suất xử lý.

EPA sử dụng IWTT như thế nào?

EPA đưa ra các quy định quốc gia về nước thải công nghiệp trên cơ sở công nghệ, được gọi là các hướng dẫn dòng chảy ra và các tiêu chuẩn tiền xử lý, và phải đánh giá lại chúng hàng năm. EPA có kế hoạch sử dụng IWTT khi thực hiện công tác đánh giá trên, với tư cách là nguồn thông tin về hiệu suất của công nghệ xử lý. IWTT sẽ giúp đánh giá các công nghệ mới và các cải thiện trên công nghệ cũ mà ngành công nghiệp đó sẽ sử dụng để xử lý nước thải. Các bên có liên quan có thể sử dụng IWTT để tìm ra các công nghệ xử lý tác nhân gây ô nhiễm hiện không được quản lý bởi hướng dẫn dòng chảy ra hoặc các chỉ tiêu tiền quản lý, hoặc các công nghệ có thể xử lý tốt hơn so với những gì hiện đang yêu cầu.

(Nguồn tin: epa.gov)