Nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quy trình xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí”

20/09/2018
Sáng 20/09/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quy trình xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí” do CN. Bùi Sỹ Hoàng – Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


Metyl acrylat và Etyl acrylat là các hợp chất dung môi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp hiện nay như ngành sơn, in, sản xuất nhựa....  Việc xây dựng hoàn thiện quy trình phân tích các hợp chất này trong môi trường không khí theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ góp phần vào quá trình đánh giá tiếp xúc ô nhiễm và cải thiện điều kiện sản xuất để bảo vệ sức khỏe người lao động. Chính vì vậy, nhiệm vụ được thực hiện nhằm xây dựng quy trình xác định hàm lượng Metyl acrylat và Etyl acrylat trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp thiết bị sắc ký khí kết nối detector ion hóa ngoạn lửa GC/FID.

Qua quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã xây dựng được quy trình xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong không khí khu vực làm việc bằng thiết bị sắc ký khí; Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong môi trường không khí khu vực làm việc bằng thiết bị sắc ký khí; Bảng kết quả nồng độ Metyl acrylat và Etyl acrylat trong môi trường không khí khu vực làm việc.

Sau khi nghe CN. Bùi Sỹ Hoàng thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của nhiệm vụ đã đăng ký; Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà nhiệm vụ áp dụng khá độc đáo, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Qua quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã xây dựng được quy trình xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp sắc ký khí trên cơ sở tiêu chuản AOAC 2012; Công bố quy trình phân tích Metyl acrylat và Etyl acrylat sử dụng vật liệu lấy mẫu là ống than hấp thụ tẩm t-t-butylcetechol hoặc carbonsieve III với các giá trị thẩm định phương pháp thu được về độ thu hồi, giới hạn phát hiện, độ không đảm bảo của từng phương pháp.... Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét bằng văn bản của các ủy viên phản biển cũng như các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa vào báo cáo tổng kết về các lỗi chính tả, thuật ngữ, đặc biệt làm rõ các quy trình phân tích lựa chọn phương pháp. Căn cứ vào kết quả của nhiệm vụ, xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chung cho quy trình xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong môi trường không khí khu vực làm việc bằng thiết bị sắc ký khí. Hội đồng kết luận nhiệm vụ đạt yêu cầu trên cơ sở tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)