Hội thảo Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm bữa ăn ca của người lao động trong ngành dệt may và da giày

10/10/2018
Ngày 9.10.2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) phối hợp với Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo- Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ăn ca của người lao động trong ngành dệt may và da giày, đây là một trong nhiều nội dung thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước “Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động trong một số ngành nghề” do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Viện Trưởng Viện KH An toàn và vệ sinh lao động làm chủ nhiệm.

Tới tham dự và chỉ đạo có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Hội An toàn và vệ sinh lao động, đại diện ngành dệt may và da giày. Hội thảo còn có sự tham gia của một số chuyên gia và cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và dinh dưỡng.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đỗ Trần Hải cho biết: Những năm qua, các cấp công đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động góp phần nâng cao thể trạng, sức khỏe của người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bữa ăn ca của người lao động tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn chưa đáp ứng nhu cầu tái tạo sức lao động; chất lượng thực phẩm và điều kiện chế biến chưa tốt dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Năm 2016, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đưa nội dung đảm bảo bữa ăn ca thấp nhất là 15.000 đồng vào đối thoại thương lượng tập thể, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn. Nhưng một số công đoàn cơ sở chưa quan tâm đến nội dung này. Trong đó dệt may và da giày là 2 ngành có số lượng lao động chiếm tỷ lệ cao nhưng dinh dưỡng còn chưa được quan tâm đúng mực. Qua 2 năm thực hiện nghiên cứu, khảo sát tình trạng dinh dưỡng và vấn đề sức khỏe của gần 9.000 người lao động tại 48 doanh nghiệp dệt may và da giày trên cả nước cho thấy, tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn; tỷ lệ thiếu máu chung là 17,3%, trong đó nữ chiếm 21,5%. Tỷ lệ thiếu máu ở ngành da giày là 20,6%, cao hơn ngành dệt may là 16,3%.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, việc tổ chức Hội thảo Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ăn ca của người lao động trong ngành dệt may và da giày ngay sau Đại Hội XII Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, thể hiện quyết tâm đối mới của Công đoàn Việt Nam để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. Đây là hai ngành đông lao động, làm việc vất vả nên bữa ăn ca đối với người lao động là rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta còn thiếu bộ tiêu chí về bữa ăn ca, thiếu những quy định pháp lý khiến vấn đề cải thiện chất lượng bữa ăn cho công nhân gặp nhiều khó khăn. “Cần phải đưa vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi tới đây. Bữa ăn ca phải là trách nhiệm của giới chủ, phải đảm bảo cả về chất lượng bữa ăn cũng như an toàn thực phẩm”- ông Hiểu nói.


Tại Hội thảo, các cán bộ đến từ Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã trình bày về: Hiện trạng sức khỏe dinh dưỡng của người lao động trong các cơ sở ngành dệt may và da giày; Báo cáo kết quả khảo sát mức tiêu hao năng lượng, gánh nặng lao động của người lao động ngành dệt may, da giày; Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn ca. Các đại biểu đến từ Viện Dinh dưỡng cũng nêu thực trạng dinh dưỡng bữa ăn ca, thực trạng VSATTP quy trình chế biến bữa ăn ca…

Hội thảo đã thảo luận về Dự thảo bộ tiêu chí về dinh dưỡng bữa ăn ca; Dự thảo bộ tiêu chí về VSATTP quy trình chế biến bữa ăn ca, Dự thảo bộ tiêu chí về VSATTP bữa ăn ca…, đồng thời cũng tiếp thu rất nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự để hoàn thiện kết quả nghiên cứu nhằm đề xuất với Nhà nước xem xét, ban hành các quy định liên quan đến bữa ăn ca của người lao động.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)