Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: CTTĐ-2015/01/TLĐ

31/10/2018
Sáng 30/10/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá độ an toàn của các hệ thống kỹ thuật – công nghệ và đề xuất một số giải pháp chính giảm thiểu nguy cơ sự cố gây tai nạn lao động, ô nhiễm đột ngột, nghiêm trọng môi trường lao động trong một số loại hình sản xuất công nghiệp” do TSKH. Phạm Quốc Quân – Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do PGS.TS. Nguyễn An Lương – Nguyên Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đưa ra luận chứng cơ sở khoa học và xây dựng được phương pháp đánh giá mức độ an toàn sản xuất đối với các hệ thống kỹ thuật công nghệ trên cơ sở phân tích, tính toán độ tin cậy của chúng; Đề xuất được phương pháp logic xác suất tính toán độ tin cậy của những cấu trúc điển hình trong hệ thống kỹ thuật công nghệ và ứng dụng thử đối với một vài công đoạn sản xuất trong ngành hóa chất (hoặc ngành khác – trong danh mục các nghề độc hại, nguy hiểm – tùy thuộc điều kiện ứng dụng); Đề xuất được phương pháp thực hành dự báo sự cố gây tai nạn lao động, ô nhiễm đột ngột, nghiêm trọng môi trường lao động trên cơ sở phân tích, đánh giá độ tin cậy của hệ thống kỹ thuật công nghệ.

Vấn đề an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ dựa vào độ tin cậy của chúng trở thành một trong những phương hướng nghiên cứu giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn 2030 của Viện khoa học An toàn và vệ sinh lao động. Đề tài đã tiếp cận một cách đồng bộ về lý thuyết vừa nghiên cứu phân tích kết quả đã đạt được trên thế giới lại vừa tìm cách xây dựng một khung vấn đề phát triển ứng dụng trong điều kiện Việt Nam. Đề tài cũng đã nghiên cứu phát triển phương pháp xác suất để đánh giá độ tin cậy của một số cấu trúc điển hình của hệ thống kỹ thuật công nghệ.

Sau khi nghe TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá chi tiết, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã đúc rút được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu của cả thế giới về phương pháp đánh giá độ an toàn của các hệ thống kỹ thuật công nghệ. Đồng thời đề xuất được một số giải pháp chính có tính mới, sáng tạo nhằm giảm thiểu sự cố gây tai nạn lao động, gây ô nhiễm đột ngột và nghiêm trọng môi trường lao động trong một số loại hình sản xuất công nghiệp. Những đề xuất mới của đề tài: Phương pháp logic xác suất xác định độ tin cậy của hệ thống kỹ thuật công nghệ; Hình thức hóa thang ngôn ngữ bản định lượng đánh giá độ an toàn của hệ thông kỹ thuật công nghệ; Phương pháp đánh giá gần đúng (đánh giá nhanh) mức độ an toàn của hệ thông kỹ thuật công nghệ theo các phép MAX-MIN và giải tích khoảng, gắn liền với mức độ tin cậy thao tác của nhân viên điều khiển vận hành hệ thống kỹ thuật công nghệ. Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa: Bố cục báo cáo còn dàn trãi, cần rút gọn hơn. Nhóm tác giả cần bổ sung thêm phần báo cáo tổng quan trong nước và quốc tế. Văn phong và thuật ngữ cần chính xác.... Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)