Phiếu thông tin: Vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc

08/11/2018
Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quát về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề về vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc. Các vật liệu này có chứa các hạt rất nhỏ và tiềm ẩn độc hại.

Tài liệu đưa ra những chi tiết về luật pháp liên quan của Châu Âu, khám phá những tác động có thể xảy đến đối với sức khỏe của vật liệu nano, cung cấp lời khuyên hữu ích cho người sử dụng lao động về việc làm thế nào để phòng ngừa hoặc giảm thiểu sự phơi nhiễm của người lao động đối với các loại vật liệu này, đồng thời mô tả các đường phơi nhiễm chính như: hít vào, tiếp xúc da và qua đường ăn uống. Nguyên tắc STOP có thể được áp dụng để phòng ngừa hoặc giảm thiểu phơi nhiễm các vật liệu nano, tài liệu cũng lập danh sách những biện pháp khả thi có thể được áp dụng theo nguyên tắc kể trên.

Xem chi tiết tại đây: - tiếng Anh (pdf 1.41MB)

                                 - tiếng Việt (word 50.8KB)

Biên dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: Healthy Workplaces)