Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: CTPH-214/01/TLĐ-BKHCN

16/11/2018
Chiều 15/11/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu điều tra, đánh giá và dự báo diễn biến điều kiện lao động trong một số ngành sản xuất công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe và bệnh nghề nghiệp giai đoạn đến năm 2020” do TS. Đỗ Trần Hải – Viện Trưởng Viện KH An toàn và vệ sinh lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do GS.TS. Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội An toàn vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện KH An toàn và vệ sinh lao động - Chủ nhiệm đề tài - phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhiều ngành nghề được phát triển mạnh và một số ngành mới ra đời, trong đó có những ngành nghề có công việc nặng nhọc, nguy hại như ngành đóng và sửa chữa tàu thủy, hóa dầu, vận tải hàng không... Tạo nên điều kiện lao động mới, mức độ nặng nhọc, độc hại mới. Do đó đòi hỏi phải có những nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng điều kiện lao động, phân loại điều kiện lao động, xây dựng Danh mục nghề nghiệp độc hại nguy hiểm. Danh mục nghề này là căn cứu quan trọng cho việc chuẩn lại tên nghề, làm cơ sở cho việc xây dựng ban hành chính sách Bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi,... của người lao động. Do vậy, việc xây dựng cơ sở khoa học để đánh giá và dự báo diễn biến điều kiện lao động trong một số ngành sản xuất công nghiệp, trên cơ sở đó xác định ngành nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm là việc làm cần thiết, nhất là khi cúng ta gia nhập WTO và CPTPP.

Đề tài được thực hiện trên 2 mục tiêu chính: Trên cơ sở nghiên cứu phân tích, lựa chọn, đề xuất và bổ sung mới, đề tài đưa ra được phương pháp đánh giá và dự báo điều kiện lao động phù hợp trong giai đoạn hiện nay; Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu điều kiện lao động trong một số ngành sản xuất công nghiệp như: Dệt may, Vật liệu xây dựng, Hóa chất, Chế biến thủy hải sản, Vi điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí chính xác – Tự động hóa, Công nghệ sinh học.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung chính: Nghiên cứu tổng quan phương pháp và công cụ đánh giá điều kiện lao động ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay; Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá và dự báo điều kiện lao động của Cộng Hòa Liên Bang Nga vào điều kiện Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng phương pháp dự báo diễn biến điều kiện lao động theo một số kịch bản khả thi và áp dụng trong đề tài; Nghiên cứu điều tra, đánh giá và dự báo điều kiện lao động trong một số ngành sử dụng nhiều lao động và công nghệ mới, tiềm ẩn nguy cơ mới đối với sức khỏe lao động và dự báo đến năm 2020.


TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tổng kết đề tài.

Sau khi nghe TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá chi tiết, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Qua quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tổng quan được các phương pháp đánh giá và phân loại điều kiện lao động trên thế giới và lựa chọn phương pháp của Công Hòa Liên Bang Nga làm cơ sở áp dụng; Trên cơ sở phương pháp lựa chọn đánh giá và phân loại điều kiện lao động ở Việt Nam theo các nhóm yếu tố tác động ảnh hưởng đến người lao động; Đã nghiên cứu xây dựng phương pháp dự báo diễn biến điều kiện lao động theo 4 kịch bản phát triển sản xuất trong giai đoạn hội nhập kinh tế; Đã điều tra đánh giá và dự báo điều kiện lao động cho 4 nhóm ngành sử dụng nhiều lao động như: Chế biến thủy sản, dệt may, vật liêu xây dựng, cơ khí, điện tử... Các kết quả của đề tài sau khi hoàn thiện sẽ là một tài liệu quý giá để cơ quan quản lý nhà nước có thể tham khảo để ban hành áp dụng phương pháp  tính toán phân loại điều kiện lao động ở Việt Nam.


Các thành viên Hội đồng

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cần sắp xếp lại bố cục báo cáo tổng kết theo đúng quy định; Phần “Mục lục” sửa lại theo đúng những nội dung đã trình bày trong báo cáo; bổ sung các văn bản quy hoạch phát triển các ngành đến 2020, tầm nhìn 2030 – 2035; Và cần chỉnh sửa các lỗi chính tả, các chữ viết tắt... Hội đồng đánh giá cao kết quả của đề tài và sự cố gắng của nhóm thực hiện đề tài. Hội đồng đã nhất trí  thông qua và đề xuất nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn sau khi chỉnh sửa, bổ sung  theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)