Tình huống 146: Xe nâng lật úp khi lái xe qua một đống dây không có điện

16/11/2018
Mô tả tình huống: Một nhân viên vận hành xe nâng, lái xe qua một đống dây không có điện trên sàn và bị đè dưới xe nâng khi xe lật nghiêng sang một bên sau khi mất thăng bằng.


Nguyên nhân gây tai nạn

- Có một đống dây không có điện khá lớn trên sàn mà nhân viên vận hành xe nâng nên lái vòng qua. Bên phải của xe nâng di chuyển trên đống đó, dẫn đến trọng tâm của xe nghiêng về một bên.

- Nhân viên vận hành không thắt dây an toàn


Biện pháp phòng ngừa

* Thực hiện an toàn khi lái xe nâng

- Khi sử dụng bất kỳ loại phương tiện chất hàng/vận tải có động cơ nào, làm việc với nhân viên tín hiệu để ngăn chặn phương tiện bị ngáng hay lật úp.

- Giữ cho lối đi của xe nâng không có chướng ngại vật, như là đống dây không có điện.

* Luôn thắt dây an toàn khi lái xe nâng


(Nguồn tin: KOSHA)