Nghiệm thu đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-CNN.06/15

21/11/2018
Chiều 20/11/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài nhánh 1 và nhánh 2 thuộc đề tài cấp Quốc gia: “Đánh gái gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề” do TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do GS.TS. Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


TS. Đỗ Trần Hải - Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi họp
   

Đề tài nhánh 1: “Đánh giá gánh nặng lao động và xác định nhu cầu dinh dưỡng theo mức tiêu hao năng lượng và một số loại bệnh điển hình liên quan đến dinh dưỡng của người lao động ngành Dệt May và Giầy da” do Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp thực hiện.

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá được mức tiêu hao năng lượng và gánh nặng lao động của người lao động trong các cơ sở thuộc 2 ngành Dệt may và Giày da; Mô tả được hiện trạng các vấn đề sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng của người lao động ngành Dệt may và giày da; Đề xuất tiêu chí về sức khỏe có liên quan đến dinh dưỡng bữa ăn giữa ca cho ngành Dệt may và giày da.


Nội dung được tiến hành nghiên cứu của đề tài: Khảo sát quy trình công nghệ và điều kiện lao động; Khảo sát, đánh giá mức tiêu hao năng lượng (qua thao tác của người lao động trong quá trình lao động) và gánh nặng lao động (định tính và định lượng bằng các chỉ tiêu nặng nhọc và căng thẳng trong quá trình lao động); Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe (khám lâm sàng, xét nghiệm: công thức máu, Ferritin huyết thanh, đường, protein máu, Cholesterol toàn phần, HDL, LDL, triglyceride; Đề xuất tiêu chí về sức khỏe liên quan dinh dưỡng.TS. Phạm Bích Ngân thay mặt nhóm thực hiện đề tài nhánh 1 trình bày báo cáo tóm tắt

Sau khi nghe TS. Phạm Bích Ngân thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, số lượng, khối lượng, sản phẩm nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã được phê duyệt. Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá độc đáo, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã tổng quan được gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng, nhu cầu dinh dưỡng của người lao động; Sức khỏe dinh dưỡng và lao động, các chứng bệnh liên quan đến dinh dưỡng; Tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài; một số nét khái quát về ngành dệt may và da giày, nghiên cứu về sức khỏe dinh dưỡng và bệnh tật, đảm bảo bữa ăn ca tại nơi làm việc... Tuy nhiên đề tài cũng còn một số hạn chế cần bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện hơn: Cần giải thích các chữ viết tắt; chuyển một số bảng sang biểu đồ. Nhóm nghiên cứu cũng cần chỉnh sửa lại bố cục của đề tài và có đánh giá, nhận xét sau các kết quả điều tra, khảo sát; Bổ sung khái quát quy trình công nghệ, đặc điểm sản xuất, điều kiện lao động của cơ sở dệt may và giày da, nêu cụ thể thang bảng lương vùng... Hội đồng đã đánh giá cao năng lực của nhóm thực hiện đề tài nhánh 1 và nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.


 
Đề tài nhánh 2: “Đánh giá chất lượng không khí môi trường bếp ăn – xác định định lượng an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca của người lao động ngành dệt may và giày da do Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động thực hiện.

Chất lượng bữa ăn ca của công nhân đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe lâu dài và năng suất làm việc của người lao động nhất là thực trạng nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn trong cả nước như hiện nay. Do vậy, đề tài được thực hiện với mục tiêu: Đánh giá chất lượng môi trường khu vực bếp ăn; Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm của khẩu phần bữa ăn ca tại 48 cơ sở sản xuất giày da và dệt may thuộc 4 vùng kinh tế Bắc, Trung, Nam.


Nội dung nghiên cứu của đề tài là: Đánh giá điều kiện làm việc và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường làm việc cho người lao động; Đánh giá chất lượng môi trường bếp ăn; Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm của bữa ăn ca tại 48 cơ sở khảo sát 2 ngành thuộc 3 miền.ThS. Trần Thị Liễu thay mặt nhóm thực hiện đề tài nhánh 2 trình bày báo cáo tóm tắt

Sau khi nghe ThS. Trần Thị Liễu thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý giúp cho nhóm thực hiện hoàn thiện tốt hơn đề tài nhánh 2: Đề tài đã nêu được quy trình công nghệ giày da và dệt may; Các kết quả quan trắc môi trường khu vực làm việc bếp ăn và đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm của 2 ngành giày da và dệt may; Đề xuất được bộ tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn ca theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Các sản phẩm của đề tài đã đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng theo yêu cầu... Tuy nhiên, nhóm thực hiện đề tài cũng cần chỉnh sửa lại báo cáo, nhất là hình thức trình bày phải theo đúng quy định, các lỗi chính tả, trích dẫn đầy đủ tài liệu tham khảo. Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa lại mục tiêu nghiên cứu thành: Đánh giá chất lượng môi trường khu vực bếp ăn tại cơ sở sản xuất da giày và dệt may; Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở sản xuất da giày và dệt may. Cần bổ sung một số thông số vi khí hậu, hơi khí độc, chỉ tiêu lý hóa và vi sinh vật trong nước, thực phẩm và bề mặt vật dụng nhà bếp tại hiện trường.... Hội đồng đã nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.


Thay mặt nhóm thực hiện đề tài nhánh 1 và nhánh 2, TS. Đỗ Trần Hải đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện đề tài.


TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)