Tình huống 151: Bị điện giật do dây điện hở của đèn xách tay

23/11/2018
Một người lao động ở xưởng đóng tàu tháo đèn xách tay mà đã được sử dụng cho công tác bảo trì khi anh bị điện giật do dây điện hở.Nguyên nhân gây tai nạn

Dây có điện bị để hở.
Ổ cắm không được nối đất.
Cầu dao ở nguồn cấp điện không ở trong tình trạng hoạt động.

Biện pháp phòng ngừa

Cách điện dây dẫn và cáp xách tay để tránh bị điện giật.
 Kiểm tra để đảm bảo cầu dao ở nguồn cấp điện đang hoạt động trước khi sử dụng thiết bị điện. Sửa chữa và thay thế cầu dao ngay khi cần thiết.
 Lắp đặt dây tiếp đất trên bảng phân phối được sử dụng cho nguồn cấp điện. Lắp đặt dây tiếp đất trên bất kỳ bộ phận kim loại bên ngoài nào của thiết bị điện.
(Nguồn tin: KOSHA)