Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động: Tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở về an toàn vệ sinh lao động

30/11/2018
Trong hai ngày 27-28/11/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và văn hóa an toàn” cho 70 cán bộ công đoàn cơ sở của tỉnh Bắc Giang.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về môi trường lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và văn hóa an toàn lao động, đồng thời, tăng cường vai trò của cán bộ công đoàn cơ sở trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân viên chức lao động.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các chuyên gia cao cấp của Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động truyền đạt các kiến thức về: Luật ATVSLĐ, cách thức tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở; Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; Các dạng ô nhiễm môi trường lao động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường lao động đến sức khỏe người lao động và biện pháp phòng ngừa bảo vệ nguồn nhân lực; Văn hóa an toàn và cách thức triển khai mô hình Văn hóa an toàn trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Trong quá trình diễn ra lớp tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận với các giảng viên về những vấn đề an toàn vệ sinh lao động liên quan đến doanh nghiệp. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được cấp giấy chứng nhận tham gia khóa tập huấn do Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cấp.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:
(Nguồn tin: Vnniosh.vn)