Tình huống 170: An toàn xây dựng – Rơi xuống từ tường chắn khi đổ bê tông

20/12/2018
Mô tả tình huống: Trong quá trình đổ bê tông trên đỉnh tường chắn, phần đất quanh xà đỡ rầm chìa của xe bơm bê tông sập xuống. Phần đuôi thanh rầm va đập với cốp pha của tường chắn. Người lao động mất thăng bằng, rơi xuống và tử vong.


Biện pháp an toàn

* Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình nhằm ngăn ngừa xe bơm lăn tròn.

Khi đổ bê tông, đất phải được nén chặt hoặc chuyển đi để tạo một chỗ vững chắc cho rầm chìa để tránh cho xe bơm không bị lăn tròn.

* Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa công nhân rơi xuống

Nếu công nhân có rủi ro rơi xuống do vòi bơm rung khi đổ bê tông, cần thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết như lắp đặt lan can.

(Nguồn tin: KOSHA)