Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động

11/01/2019
Ngày 10/1/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019.


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; PGS.TS. Nguyễn An Lương – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động – nguyên Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam;  GS. TS. Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và đại diện một số ban ngành Tổng Liên đoàn, Về phía Viện KH An toàn và vệ sinh lao động có đồng chí Đỗ Trần Hải – Viện trưởng; đồng chí Vũ Thanh Lương - Phó viện trưởng; đại điện Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung; đại diện Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam cùng toàn thể cán bộ viên chức lao động đang làm việc tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.


ThS. Vũ Thanh Lương - Viện Phó Viện KH An toàn và vệ sinh lao động trình bày báo cáo công tác

Tại Hội nghị, ThS. Vũ Thanh Lương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Viện KH An toàn và vệ sinh lao động. Theo đó, trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Viện KH An toàn và vệ sinh lao động đã triển khai thực hiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập theo Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ tại Quyết định số 1077/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, kế hoạch tài chính và thông tin khoa học đã có những cải tiến theo chiều hướng tích cực; công tác quản lý nội bộ đã đi vào nền nếp, đội ngũ công chức, viên chức của Viện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy tinh thần đoàn kết và phối hợp tốt trong triển khai công việc. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, sản phẩm nghiên cứu khoa học là phương châm hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác tham mưu trong xây dựng chính sách, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động cũng như việc giúp các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp giải quyết ngày càng tốt hơn vấn đề An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.

Trong năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn từ chủ quan đến khách quan nhưng tập thể cán bộ công nhân viên chức và lao động của Viện đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học và các công tác khác. Viện đã chủ trì thực hiện 1 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia và đã được Bộ KHCN nghiệm thu khối lượng thực hiện theo kế hoạch 2018. Đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao kết quả sản phẩm đối với 15 đề tài (trong đó có 02 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình phối hợp, 04 đề tài cấp Tổng Liên đoàn thuộc Chương trình trọng điểm và 09 đề tài cấp Tổng Liên đoàn). Hoàn thành nội dung và nghiệm thu kết quả đối với 29 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị trực thuộc Viện. Các đơn vị tự chủ của viện đã triển khai các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho NLĐ với doanh thu ước đạt 64,4 tỷ đồng. Viện đã cùng 2 phân viện (Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung và Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam) tổ chức được 215 lớp tập huấn ATVSLĐ cho gần 22.000 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, cán bộ công nhân viên tại các cơ sở sản xuất. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe nghề nghiệp cho khoảng 126.100 lượt người lao động tại gần 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... Cũng trong năm 2018, Viện đã tiếp đón, phối hợp nghiên cứu cùng với chuyên gia Thụy Sỹ về các kỹ thuật phân tích phòng thí nghiệm. Viện đã xây dựng Đề án xin gia nhập Ủy ban Quốc tế về Sức khỏe nghề nghiệp (ICOH) trình Tổng Liên đoàn. Tham gia Dự án phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và JICA, iForce (Nhật Bản) về Tăng cường cải thiện An toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời cử 03 đoàn cán bộ ra nước ngoài tham dự các Hội nghị Hội thảo khoa học, hợp tác kỹ thuật, nghiên cứu học tập và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế về An toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như một số đề tài, nhiệm vụ KHCN chất lượng chưa cao, còn chưa thực hiện đúng theo tiến độ đề ra; Công tác xây dựng kế hoạch tiếp tục là điểm yếu, một số lãnh đạo đơn vị chưa có nhận thức đúng về công tác kế hoạch, thiếu tính chủ động, đột phá sáng tạo và vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào các cấp lãnh đạo; Mặc dù có chuyển biến nhưng tư tưởng bao cấp trì trệ vẫn còn, chưa nhận thức hết được sự chuyển biến của hoạt động KHCN để kịp thời đổi mới, chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu tự chủ về hoạt động và tài chính; Thu nhập của cán bộ viên chức vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, còn chưa đồng đều giữa các đơn vị; Kinh nghiệm và trình độ của đội ngũ nghiên cứu còn nhiều hạn chế; đội ngũ nghiên cứu viên trẻ chưa tích cực học tập nâng cao trình độ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã đề ra những phương hướng và kế hoạch công tác năm 2019, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn giao. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được đề ra là quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triệt để quan điểm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong mọi hoạt động của Viện; tiếp tục thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm; tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là đối với cán bộ trẻ. Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động KH&CN của Viện; đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính; Xây dựng các quy chế quản lý nhân lực, tài chính, quản lý KH&CN phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện. Hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển Viện và chiến lược nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực ATVSLĐ trung hạn và dài hạn. Khuyến khích toàn thể CBVC của Viện chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương thức tìm kiếm công việc nhằm cải thiện thu nhập cho CBVC&LĐ.


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho 3 tập thể xuất sắc

Tại Hội nghị, đại diện 2 Phân Viện miền Trung và miền Nam, các Trung tâm thuộc Viện, Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân đã phát biểu ý kiến, tham luận tập trung vào một số nội dung nghiên cứu và quản lý khoa học, quản lý nội bộ, cơ chế tài chính, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ viên chức người lao động, giáo dục lý tưởng và bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ trẻ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã nhất trí cao với bản báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019, đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Viện đã đạt được trong việc tiếp cận vị thế mới, nhiệm vụ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng với yêu cầu cao hơn. Về phương hướng công tác trong năm 2019, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị Viện tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ đội ngũ, cán bộ, nhân viên; đổi mới công tác quản trị; làm tốt công tác truyền thông, công bố kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng đề tài... Phải phấn đấu xây dựng Viện thực sự là viện đầu ngành về Khoa học an toàn vệ sinh lao động.


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho 6 cá nhân xuất sắc

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2018, đoàn kết, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019; Nhân dịp năm mới 2019, thay mặt cho lãnh đạo Viện, TS. Đỗ Trần Hải chúc lãnh đạo Tổng Liên đoàn, các vị khách mời cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công tác.


TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện KH An toàn và vệ sinh lao động tặng bằng khen cho các cán bộ đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Cũng tại hội nghị, 3 tập thể và 6 cá nhân đã được nhận Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2018. Viện cũng khen thưởng 15 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 145 cá nhân đạt Lao động tiên tiến năm 2018.

Bài: TTĐ; Ảnh: Đức Chính

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)