Hà Nội: Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

14/01/2019
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội 2019.

Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức, từ ngày 01-5-2019 đến hết ngày 31-5-2019, với chủ đề: Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động cả trong khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động; có sự tham gia, phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động trên địa bàn Thành phố.


Ảnh minh họa

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Thành phố để tổ chức thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại các công trình xây dựng, doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ trước, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ.Trong thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ: Cung cấp các tin, bài về ATVSLĐ cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền trên các Báo, Đài của Trung ương và Thành phố; cấp phát tài liệu, ấn phẩm cho UBND các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp để tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ.

Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động; Tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; Thăm hỏi, tặng quà các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sau thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ: Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố, như: Tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành Ban tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ với việc triển khai thực hiện, hưởng ứng của các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty trực thuộc Thành phố, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời Ban tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ của Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội cơ quan thường trực Ban tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ Thành phố) để giải quyết.

HP

(Nguồn tin: Báo Điện tử Pháp luật & Xã hội)