Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt”

18/01/2019
Chiều 17/01/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt” do ThS. Nguyễn Thị Mai – Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


Sự phát triển của đô thị và nông thôn đã dẫn đến ô nhiễm môi trường do đó  đòi hỏi phải có các trạm xử lý nước thải đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bảo vệ môi trường. Hiện nay nhiều thành phố đặc biệt các huyện lỵ chưa có trạm Xử lý nước thải, đặc biệt các trạm xử lý nước thải công suất nhỏ hoặc có nhưng vận hành chưa đảm bảo nên nước thải chảy vào sông hồ đã gây ô nhiễm cho nguồn nước. Vì vậy cần thiết phải có trạm xử lý nước thải để xử lý nước thải bảo vệ môi trường. Đề tài đã được thực hiện nhằm xác định được một vài màng sinh học lơ lửng ứng dụng xử lý: COD, BOD, tổng nitơ trong  nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT; Chế tạo và lắp đặt thử nghiệm được 01 cụm thiết bị nguyên khối công suất ≤  5m3/ngđ để xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 14: 2008/BTNMT.

Đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung chính: Tổng quan tình hình nghiên cứu các thiết bị, công nghệ hiện nay đang sử dụng để xử lý nước thải sinh hoạt; Tổng quan tình hình sử dụng, ứng dụng màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt; Nghiên cứu xác định hiệu quả xử lý COD, BOD, tổng Nitơ của một số loại màng lọc sinh học lơ lửng; Thiết kế và chế tạo được 01 cụm thiết bị nguyên khối công suất ≤ 5m3/ngđ đảm bảo yêu cầu xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN14:2008/BTNMT; Đo đạc, thử nghiệm, đánh giá hiệu quả xử lý của thiết bị. Đề xuất phương án hoàn thiện công nghệ và hồ sơ thiết kế. Lập quy trình hướng dẫn vận hành thiết bị.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Mai thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá chi tiết, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa: Bố cục báo cáo còn dàn trãi. Nhóm nghiên cứu cần bổ sung giải thích vai trò của việc chia bể hiếu khí thành 2 ngăn. Cần bổ sung cơ sở tính sơ bộ đối với việc lựa chọn các thông số kỹ thuật của các thiết bị sử dụng trong mô hình. Bổ sung ghi chú dòng nước ra trong bản vẽ TK-01. Chỉnh sửa các lỗi chính tả .... Hội đồng đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề xuất nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn sau khi chỉnh sửa, bổ sung  theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)