Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường do Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường thực hiện.

27/02/2019
Sáng 26/2/2019, Hội đồng Khoa học Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ môi trường do Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường chủ trì thực hiện.

Tham dự hội nghị có TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các chuyên gia, nhà khoa học là thành viên Hội đồng, và các cán bộ nghiên cứu của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường.


ThS. Vũ Thị Thanh Phương thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày báo cáo tổng kết

Tại buổi họp, các chủ nhiệm nhiệm vụ đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ: “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở phương pháp xác định bụi PM10­ và PM2,5 trong không khí môi trường xung quanh bằng phương pháp trọng lượng”,  do ThS. Vũ Thị Thanh Phương làm chủ nhiệm.

2. Nhiệm vụ: “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở phương pháp xác định dầu khoáng dạng sương mù trong không khí khu vực làm việc”, do ThS. Đặng Thị Thu Hà làm chủ nhiệm.

3. Nhiệm vụ: “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn phân tích tổng các bon hữu cơ (TOC) trong nước mặt và nước thải công nghiệp sau xử lý theo phương pháp hồng ngoại không phân tán”, do KS.Kiều Cao Tiến làm chủ nhiệm.


ThS. Đặng Thị Thu Hà thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo tổng kết

Sau khi nghe đại diện các nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Các nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu đã đăng ký; các nhiệm vụ đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người; Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà nhiệm vụ áp dụng khá độc đáo, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy.


KS. Kiều Cao Tiến thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo tổng kết

Trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt Hội đồng đã kết luận các nhiệm vụ đều đạt yêu cầu và yêu cầu chủ nhiệm các nhiệm vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Vũ Thị Thanh Phương, ThS. Đặng Thị Thu Hà và KS. Kiều Cao Tiến đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hôi đồng để bổ sung, chỉnh sửa vào báo cáo tổng kết.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)