Ngày thế giới vì An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc 2019: An toàn, Sức khỏe và Tương lai của việc làm

11/03/2019
Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các hoạt động trao đổi về tương lai việc làm, ngày thế giới năm nay tập trung tìm hiểu về chặng đường 100 năm của việc làm trong nỗ lực cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động và tầm nhìn hướng tới tương lai đối với các nỗ lực không ngừng nghỉ thông qua những thay đổi to lớn về mặt công nghệ, nhân khẩu học, tổ chức công việc và biến đổi khí hậu.

Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc năm nay chính thức diễn ra vào ngày 28/4/2019, khởi đầu cho một loạt các sự kiện và hoạt động trên toàn thế giới liên tục cho tới cuối năm 2019, xung quanh chủ đề về an toàn, sức khỏe và tương lai của việc làm, kỷ niệm và dựa trên bề dày tri thức và hoạt động tính lũy qua 100 năm, khi chúng ta đã sẵn sàng đối diện và hiểu rõ giá trị những thay đổi mà tương lai của việc làm mang lại.

 ILO sẽ phát hành báo cáo toàn cầu về ảnh hưởng này, đồng thời chia sẻ câu chuyện về chặng đường 100 năm đóng góp và tuyên truyền về an toàn và môi trường làm việc lành mạnh. Báo cáo cố gắng tóm tắt về cuộc cách mạng an toàn và sức khỏe kể từ trước khi ILO được thành lập năm 1919 đến nay, qua những bước ngoặt quan trọng ghi dấu ấn trong quá trình phát triển cũng như ảnh hưởng tới cách thức mà ILO đã và đang đóng góp nhằm cải thiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Ngoài ra, báo cáo toàn cầu sẽ đề cập đến những thay đổi trong các thỏa thuận việc làm, công nghệ (số hóa và ICT, nền tảng việc làm, tự động hóa và khoa học chế tạo robot), nhân khẩu học, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và những yếu tố khác ảnh hưởng tới động lực phát triển của công tác an toàn và sức khỏe cũng như tính chất chuyên môn của lĩnh vực này, tuy nhiên những rủi ro và thay đổi mang tính cố hữu, lặp đi lặp lại vẫn hiện hữu ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Để nội dung bàn thảo sâu hơn, ILO sẽ tập trung vào 33 bài viết của các tác giả nổi tiếng về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động trên thế giới nhằm chia sẻ những thông điệp, nhận xét về an toàn vệ sinh lao động và tương lai của việc làm từ nhiều chuyên gia và nhiều khía cạnh thực tế khác.

Biên dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: ilo.org)