Hội thảo khoa học về hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

29/03/2019
Sáng 29/3/2019, Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến đánh giá về đề tài khoa học thuộc chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Khoa học công nghệ về “Hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường” do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ nhiệm đề tài.


TS. Đỗ Trần Hải phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn An Lương - Nguyên Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Duy Bảo – Nguyên Viện trưởng Viện sức khỏe nghề nghiệp; PGS.TS. Phạm Văn Hà – Hiệu trưởng trường Đại học công đoàn cùng đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đại diện Cục An toàn lao động, đại diện các trung tâm thuộc Viện và một số cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.


TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo tóm tắt

Tại Hội thảo, TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài “Hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường” nhằm xây dựng được Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại (và xếp hạng) tổng hợp kết quả thực hiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn  về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp; Đưa ra được hướng dẫn để có thể áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

Cũng tại Hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày các bản tham luận về Hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp theo kết quả thực hiện pháp luật  an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực Môi trường lao động; An toàn lao động; Vệ sinh lao động và sức khỏe lao động; lĩnh vực quản lý, chế độ chính sách, huấn luyện; việc sử dụng đúng và hiệu quả các phương tiện bảo vệ cá nhân.

Trên cơ sở những kết quả, số liệu khảo sát về thực hiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, tập thể nghiên cứu sẽ áp dụng các phương pháp đánh giá định tính, định lượng, bán định lượng để đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp một cách toàn diện, đồng bộ.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tham dự đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện hơn nội dung nghiên cứu như cần thực hiện theo các mảng, các lĩnh vực cho phù hợp; cụ thể hóa các mức phân loại, thang điểm và cần lựa chọn đối tượng để đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp ...  Việc đánh giá kết quả thực hiện các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường là vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước. Việc xếp hạng doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường là ý tưởng mới theo lĩnh vực quản lý Nhà nước không chỉ ở Việt Nam mà còn mới ở nhiều nước trên thế giới. Và việc xếp hạng doanh nghiệp phải theo một thang đánh giá, phân loại, vừa dễ hiểu, vừa cho phép so sánh được các doanh nghiệp với nhau. Thông thường, thang phân loại này là thang ngôn ngữ 3 mức, 5 mức và 7 mức được hỗ trợ bằng cách cho điểm theo các quy ước chặt chẽ. Thang điểm có thể khác nhau (ví dụ: thang 50 điểm hay thang 100 điểm) nhưng các mức phân loại phải thống nhất để cho phép so sánh liên thông. Đề tài được thực hiện nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước một cách hữu hiệu, lại vừa trực tiếp giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch điều chỉnh, đầu tư thỏa đáng vào công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, nâng cao uy tín, thương hiệu và vị thế phát triển của mình.

Kết luận Hội thảo, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt nhóm nghiên cứu cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đạ biểu và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ sớm đưa ra được Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)