Xây dựng một nơi làm việc an toàn và vệ sinh: Tài liệu hướng dẫn an toàn và vệ sinh lao động dành cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp và nhà quản lý

03/04/2019

Tài liệu này dành cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý của các cơ sở sản xuất, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, để giúp họ nhận dạng, giảm thiểu và loại bỏ các rủi ro tại nơi làm việc. Tài liệu này được cung cấp dưới dạng công cụ nhằm thúc đẩy một nền văn hoá liên kết có định hướng an toàn và vệ sinh giữa người lao động, nhà quản lý, doanh nhân và các cơ quan quản lý.

Xem chi tiết bản đầy đủ: Tiếng Anh (pdf 2,198kb)

Biên dịch: Việt Thắng

(Nguồn tin: ICOH)