Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt”

12/04/2019
Chiều 12/04/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt" do ThS. Nguyễn Thị Mai – Trung tâm Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


Sự phát triển của đô thị và nông thôn đã dẫn đến ô nhiễm môi trường do đó  đòi hỏi phải có các trạm xử lý nước thải đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bảo vệ môi trường. Hiện nay nhiều thành phố đặc biệt các huyện lỵ chưa có trạm xử lý nước thải, đặc biệt các trạm xử lý nước thải công suất nhỏ hoặc có nhưng vận hành chưa đảm bảo nên nước thải chảy vào sông hồ đã gây ô nhiễm cho nguồn nước. Vì vậy cần thiết phải có trạm xử lý nước thải để xử lý nước thải bảo vệ môi trường. Đề tài đã được thực hiện nhằm xác định được một vài màng sinh học lơ lửng ứng dụng xử lý: COD, BOD, tổng nitơ trong  nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT; Chế tạo và lắp đặt thử nghiệm được 01 cụm thiết bị nguyên khối công suất ≤  5m3/ngđ để xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 14: 2008/BTNMT. Kết quả của nghiên cứu nhằm hoàn thiện và phát triển nhân rộng ứng dụng thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nguyên khối trên thị trường ở các cấp quy mô công suất lớn hơn.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Mai thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu của đề tài đã đăng ký; Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá chi tiết, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Tổng quan của đề tài đã nêu được đặc trưng của nước thải sinh hoạt, công nghệ, quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng lọc sinh học lơ lững, các ưu điểm cũng như những nghiên cứu và ứng dụng về màng lọc sinh học lơ lững trong xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam. Đề tài đã nghiên cứu đánh giá được hiệu quả xử lý COD, BOD5, tổng ni tơ đối với 2 giá thể trong phòng thí nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất lựa chọn được 01 loại giá thể là MBC-2 xác định được thời gian lưu của nước thải cũng như mật độ. Đề tài cũng đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng thử nghiệm mô hình thiết bị quy mô nhỏ 5m3/ngđ tại công trình 216 Nguyễn Trãi, kết quả ứng dụng thử nghiệm này cho thấy thiết bị đã đạt được hiệu quả xử lý COD ở mức 93%, BOD5 là 96%, tổng ni tơ đạt mức 87,7%. Nước thải sau khi được xử lý bằng thiết bị đã chế tạo đều đạt yêu cầu xả thải loại A theo QCVN14:2008/BTNMT.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét bằng văn bản của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện hơn báo cáo tổng kết. Hoàn thiện lại bộ bản vẽ thiết kế thiết bị, trong đó bổ sung thêm một số yêu cầu về thông số thiết bị; Cần thống nhất thuật ngữ trong báo cáo; Bổ sung phần tổng quan liên quan đến việc lựa chọn các màng lọc sinh học khác nhau để đưa vào nghiên cứu.

Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa và bổ sung theo các góp ý của Hội đồng

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)