An toàn lao động trên tàu thủy: Kỹ thuật an toàn khi bảo quản, giao nhận nhiên liệu dầu mỡ và hàn, cắt kim loại.

17/04/2019

1. Kỹ thuật an toàn khi bảo quản, giao nhận nhiên liệu dầu mỡ.

Nhiên liệu, dầu mỡ là những chất gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường, dễ gây cháy nổ khi có lửa, để đảm bảo an toàn phải lưu lý một số điểm sau đây:

Trước khi khởi động bơm cấp dầu phải kiểm tra xem các van trên đường ống dầu vào đã mở chưa, nếu chưa phải mở ra, các mặt bích nối rồng được xiết chắc chắn tránh dầu rò rỉ.

Quá trình bơm nhận dầu phải tính toán tốc độ, thời gian bơm, khi bơm gần đầy két, hầm phải giảm dần tốc độ, không được bơn nhận dầu quá đầy vào các hầm két tránh hiện tượng giãn nở nhiệt gây vỡ két khi tàu thay đổi vùng nhiệt độ. Nếu tàu là tàu dầu thì xuống hàng, cần chú ý tới các yếu tố độ ổn định của tàu, độ chênh lệch mớn nước mũi lái, ứng suất uốn của tàu, do thứ tự bơm hàng gầy ra, mức cho phép của các két tránh nguy hiểm cho con tàu. Khi nhận hoặc trả dậu phải dùng dây điện nối tàu với bờ để tránh phóng tĩnh điện trong ống do tính chất của sảm phẩm dầu gây nên.

Trong suốt quá trình giao nhận thường xuyên theo dõi, kiểm tra, không được để dầu tràn, sau khi kết thúc nhận, trả dầu, cần lưu ý tránh để dầu trong các đường ống còn sót lại bị vương vãi ra gây ô nhiềm môi trường.

Trong quá trình bảo quản, thường xuyên tiến hành kiểm tra nồng độ hơi dầu trong các hầm, két, nếu gần đúng giới hạn cháy nổ phải ngăn chặn ngay và có thể xả ra ngoài, thường xuyên kiểm tra mức, nhiệt độ các két và xử lý kịp thời.

2. Kỹ thuật an toàn khi hàn, cắt kim loại

Khi hàn cắt kim loại trên tàu cần thực hiện các yêu cầu kỹ thuật an toàn lao động như sau:

- Hàn cắt trong hầm kín, thùng kín, bể chứa phải được thông gió tốt.

- Trường hợp đặc biệt không thông gió được phải có biện pháp an toàn trước khi tiến hành hàn cắt…

- Hàn cắt trong hầm kín phải bố trí hai người, một người ở ngoài quan sát theo dõi cấp cứu khi cần thiết.

- Trước khi tiến hành hàn cắt, sửa chữa các hầm, bể chứa nhiên liệu dễ cháy nổ hoặc chất độc hại, phải tiến hành tẩy rửa, kiểm tra nồng độ khí cháy, chất độc dưới mức quy định mới được tiếp tục làm việc.

- Khi hàn trên cao phải bắc giàn giáo hoặc giá treo, trường hợp không làm được giàn giáo phải mang dây an toàn.

- Hàn cắt trên cao mà phía dưới có người qua lại phải có tấm chắn.

- Để phòng ngừa vật liệu hàn gây tai nạn tuyệt đối cấm tiến hành hàn cắt ống, thùng, bình chứa đang chịu áp lực, trước khi hàn phải mở nắp xả khí.

- Cấm tiến hành hàn, cắt bằng điện, hơi đồng thời cùng một lúc trong các thùng, các két chứa kín.

(Nguồn tin: Luật và An toàn lao động trong buồng máy-NXB KH&KT)