Nghiệm thu nhiệm vụ quan trắc tác động ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất đến môi trường khu dân cư xung quang năm 2018

25/04/2019
Sáng 24/4, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ: “Quan trắc tác động ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất đến môi trường khu dân cư xung quang năm 2018” do Trạm Quan trắc và phân tích Môi trường lao động thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường trong các cơ sở sản xuất và những tác động tới môi trường khu vực lân cận. Trên cơ sở đó xác định các tác nhận gây ô nhiễm và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động.

Nhiệm vụ được thực hiện với những nội dung chính: Quan trắc môi trường lao động, môi trường xung quanh tiếp giáp bên trong tường bao 85 cơ sở sản xuất thuộc 10 nhóm ngành; Khám sức khỏe nghề nghiệp tại 01 cơ sở sản xuất trong ngành hóa chất; Khảo sát và thu thập thông tin tình trạng hoạt động của các hệ thống kiểm soát ô nhiễm; Xử lý số liệu thống kê, phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường.

Sau khi nghe ThS.Thái Hà Vinh thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày những nội dung chính, các kết quả đạt được cũng như những đóng góp của nhiệm vụ, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả, ý nghĩa hoạt động của nhiệm vụ và đưa ra những nhận xét góp ý, trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa công tác quan trắc và phân tích môi trường lao động: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc với số lượng đảm bảo đúng yêu cầu mục tiêu đặt ra, về số liệu đảm bảo độ tin cậy. Nhiệm vụ đã cung cấp dữ liệu cho Tổng cục môi trường, phục vụ cho công tác quản lý môi trường. Phương pháp thực hiện khoa học đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động quản lý môi trường. Nhiệm vụ cũng đã tiến hành khám sức khỏe cho 300 người lao động và phát hiện được 2 trường hợp có dấu hiệu suy giảm thính lực cả 2 tai. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp: Hoàn thiện việc thiết kế lựa chọn các cơ sở sản xuất, quy trình công nghệ, các phương pháp kỹ thuật sử dụng, quy trình kiểm soát chất lượng QA, QC. Nhóm thực hiện cũng cần phân tích thêm về các diễn biến ô nhiễm... Hội đồng kết luận nhiệm vụ đạt yêu cầu trên cơ sở tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)