Yên Bái: Nhiều hoạt động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

02/05/2019
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, năm 2019 với nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Được tổ chức từ từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019, tháng Công nhân năm 2019 có chủ đề: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. 

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 có chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” nhằm mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ảnh minh họa)

Tỉnh yên Bái sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh vào ngày 11/5/2019 với các hoạt động như: Công bố các quyết định khen thưởng về thành tích đã đạt được trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; thăm hỏi, tặng quà và trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động diễu hành hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Bên cạnh đó, trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động của các sở; ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động; các hoạt động kiểm tra, thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức giao.

Chu Lương


(Nguồn tin: baodansinh.vn)