Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng

23/05/2019
Chiều 22/05/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng” do TS. Nguyễn Anh Tuấn – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quan – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.

Tại Việt Nam, theo thống kê thì ngành xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng nhất trong những năm qua chính là ngành xây dựng, xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp, chiếm khoảng 30% số vụ TNLĐ chết người và cũng từng ấy số nạn nhân tử vong. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu và áp dụng được những hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động một cách hiệu quả mà nội dung chính, chủ yếu đó là việc nhận diện, đánh giá nguy cơ gây tai nạn trong sản xuất. Với việc xây dựng “Bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng” sẽ góp phần ổn định sản xuát, phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cũng như cho công tác an toàn lao động nhằm hạn chế những tổn thất về người, tài sản do tai nạn lao động gây ra.

Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng được bộ công cụ đánh giá nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng và đề xuất được các giải pháp khả thi kiểm soát các nguy cơ tai nạn lao động trong xây dựng nhà cao tầng. Với nội dung nghiên cứu là lựa chọn được phương pháp nhận diện các mối nguy tai nạn lao động tại công trường xây dựng nhà cao tầng; Khảo sát thực trạng công tác an toàn lao động tại một số công trường xây dựng nhà cao tầng; Xây dựng và sử dụng bộ công cụ để đánh giá nguy cơ trên cơ sở dữ liệu mà đề tài đã thu thập và xây dựng được; Xây dựng giải pháp khả thi kiểm soát nguy cơ an toàn lao động tại công trường xây dựng nhà cao tầng; Xây dựng phần mềm công cụ đánh giá nguy cơ an toàn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng; Áp dụng thử nghiệm tại công trường thi công xây dựng nhà cao tầng.

Sau khi nghe TS. Nguyễn Anh Tuấn thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng khá chi tiết, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm đảm bảo cho việc ứng dụng vào nhận dạng và đánh giá nguy cơ gây tai nạn lao động trong hoạt động thi công xây dựng nhà cao tầng. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp phù hợp với điều kiện cụ thể tại công trường xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam, đồng thời kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt. Vì vậy, kết quả của đề tài sẽ góp phần hiệu quả hơn trong việc phận lập/nhận diện và đánh giá mối nguy gây mất an toàn VSLĐ trong hoạt động xây dựng các công trình cao tầng trong thời gian tới. Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa về các lỗi chính tả, bố cục báo cáo và đề nghị nhóm tác giả tiếp thu bằng văn bản các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng. Hội đồng đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề xuất nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn sau khi chỉnh sửa, bổ sung  theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)