Báo cáo của EU: Điều kiện làm việc và sức khỏe người lao động

02/07/2019
Báo cáo này sử dụng dữ liệu Khảo sát điều kiện làm việc của Châu Âu nhằm cung cấp bằng chứng về mối quan hệ phức tạp giữa điều kiện làm việc và sức khỏe người lao động

Sức khỏe của người lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu. Các nước đã công nhận việc bảo vệ sức khỏe của người lao động vừa có giá trị nội tại vừa là phương tiện cho các mục tiêu kinh tế và xã hội khác, như tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất, tham gia thị trường lao động và giảm chi phí trong các dịch vụ y tế công cộng. Do đó, theo thời gian, các quy định đã được đưa ra để đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Trong khi mục tiêu cơ bản của việc duy trì sức khỏe người lao động và năng suất vẫn không thay đổi trong nhiều thập kỷ, thì bản chất của công việc lại thay đổi liên tục. Toàn cầu hóa thị trường cũng như tầm quan trọng ngày càng tăng của nền kinh tế dịch vụ và các công cụ làm việc kỹ thuật số, là một trong những động lực quan trọng nhất của sự thay đổi. Nhưng thành phần của lực lượng lao động cũng đã thay đổi. Nhiều phụ nữ đang tìm kiếm việc làm, và lực lượng lao động nhìn chung đang già đi. Ngoài ra, bản chất của các vấn đề sức khỏe đã thay đổi với những lo ngại mới nổi xung quanh các rối loạn cơ xương và sức khỏe tâm thần.

Khảo sát điều kiện làm việc của Châu Âu (EWCS) là một trong số rất ít nguồn dữ liệu so sánh về điều kiện làm việc và sức khỏe của người lao động. Báo cáo này sử dụng dữ liệu EWCS nhằm cung cấp bằng chứng để mở rộng hiểu biết về mối quan hệ phức tạp giữa điều kiện làm việc và sức khỏe người lao động. Các phát hiện chỉ ra rằng rủi ro về thể chất không tăng nhưng vẫn quan trọng, trong khi nhu cầu về cảm xúc tăng lên, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc.

Phân tích cũng cố gắng xác định nhóm công nhân nào có nguy cơ gặp phải điều kiện làm việc bất lợi và sức khỏe suy yếu nhất, và nêu bật các đặc điểm cấp quốc gia có liên quan đến nhu cầu công việc và nguồn lực công việc. Hy vọng rằng bằng chứng tích lũy trong báo cáo này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách và đối tác xã hội, cũng như các công ty và các tổ chức khác, đóng góp cho mục tiêu thúc đẩy các điều kiện làm việc lành mạnh trên khắp các quốc gia thành viên của EU.

Xem báo cáo: Điều kiện làm việc và sức khỏe người lao động (EN)

(Nguồn tin: osha.europa.eu)