Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường: "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không khí"

15/07/2019
Chiều 12/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không khí" ” do ThS. Phạm Công Thuyên – Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng.


Bức xạ tia X và tia gamma là hai loại bức xạ ion hóa đang được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các mặt của đời sống, Y tế, giáo dục, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khai thác tài nguyên, xây dựng…Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát an toàn của hai loại bức xạ này cũng cần phải được đặc biệt quan tâm trong đó có việc giám sát liều và suất liều cho người lao động tiếp xúc với hai loại bức xạ trên. Quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia Gamma là một trong những yêu cầu cần thiết để kiểm soát an toàn. Do vậy, nhiệm vụ được thực hiện nhằm xây dựng quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong môi trường không khí bằng các thiết bị cầm tay; Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong môi trường không khí bằng các thiết bị cầm tay.

Qua quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã đưa ra được các yêu cầu cần thiết cho một phép đo suất liều đánh giá an toàn; đó là vấn đề về thiết bị đo, những vật tư cần thiết, lựa chọn vị trí đo phù hợp, cách ghi kết quả đo…Quy trình đo xây dựng được có thể sử dụng để đánh giá an toàn bức xạ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, cho các cơ sở y tế, cũng như đánh giá an toàn cho chiếu xạ công chúng.

Sau khi nghe ThS. Phạm Công Thuyên thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu đã đăng ký; Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà nhiệm vụ áp dụng khá độc đáo, có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra, cũng như đảm bảo cho kết quả đủ tin cậy. Nhiệm vụ đã xây dựng được quy trình xác định liều bức xạ tia X cũng như tia gamma; đã xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn cơ sở để xác định liều bức xạ tia X và tia gamma. Nhiệm vụ cũng đã tiến hành đo đạc, đánh giá tại một số cơ sở y tế cho thấy có thể hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở này để ban hành, áp dụng trong việc đánh giá tia X và tia gamma trong môi trường lao động có sử dụng các nguồn bức xạ...

Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét bằng văn bản của các ủy viên phản biển cũng như các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa vào báo cáo tổng kết, đặc biệt cần bổ sung thêm phần tổng quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế. Biên soạn lại dự thảo tiêu chuẩn, bám sát theo thông tư 21/2007/TT-BKHCN. Một số thuật ngữ và cách thể hiện đơn vị cần phải chính xác, phù hợp...

Hội đồng kết luận nhiệm vụ đạt yêu cầu trên cơ sở tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)