Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực”

17/07/2019
Chiều 17/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực” do ThS. Vũ Duy Thanh – Trạm Quan trắc và phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quan – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


Đề tài được thực hiện nhằm phân lập, định danh những chủng nấm mốc có trong không khí khu vực làm việc trong ngành chế biến lương thực. Qua đó đánh giá, phát hiện các chủng nấm gây hại trong không khí khu vực làm việc và đưa ra biện pháp giảm thiểu nguy cơ cho người lao động tiếp xúc với chủng nấm gây hại có trong không khí khu vực làm việc.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã xác định và phân lập được hai chủng nấm mốc có đặc điểm khuẩn lạc đặc trưng của chủng nấm Aspergillus sp và Talaromyces sp ký hiệu là Aspergillus sp T4.1 và Talaromyces sp VA.11 trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến gạo. Dựa vào nghiên cứu đặc điểm sinh học đại thể và vi thể và định danh bằng kỹ thuật sinh học phân tử cho độ chính xác cao trong việc định danh loài vi sinh vật hiện nay. Kết quả nghiên cứu này đã giải được trình tự gen của hai chủng nấm mốc trên với trình tự nucleotid ITS1 5,8S ITS4 so sánh trên Genbank chủng Aspergillus spT4.1 cho độ tương đồng 100% với chủng Aspergillus flavus PHY190 được ký hiệu là A.flavusT4.1 có khả năng sinh độc tố Aflatoxin là một trong những loại độc tố đã được khuyến cáo rất nhiều hiện nay trong thực phẩm, nằm trong nhóm chiếm đến 90% nguy cơ gây ra bệnh viêm xoang, bệnh nấm phổi (khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới). Chủng VA.11 có độ tương đồng 100% với chủng Talaromycespurpureogenus, có nguy cơ sản sinh ra các các độc tố rubratoxin và hoạt chất luteoskyrin, spiculisporic acid và rugulovasins gây hại cho người lao động.

Sau khi nghe ThS. Vũ Duy Thanh thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ thuật sử dụng mà đề tài áp dụng có tính sáng tạo và hoàn toàn phù hợp với những nội dung nghiên cứu đề ra. Phần tổng quan nghiên cứu đã khái quát được tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới đối với nấm, nấm mốc trong không khí khu vực làm việc tại các cơ sở chế biến lương thực. Đề tài cũng đã mô tả được đối tượng nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu, kết quả xử lý mẫu. Kết quả của đề tài đã áp dụng được các phương pháp sinh học phân tử  hiện đại để định danh nấm và nấm mốc gây hại trong không khí môi trường làm việc, góp phần xây dựng được các tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, đồng thời tăng năng suất , giảm giá thành sản phẩm, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.

Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo: Về phần tổng quan, nhóm nghiên cứu cần mô tả rõ hơn về thực trạng ngành sản xuất chế biến lương thực, bao gồm số lượng, điều kiện môi trường lao động, tình hình sức khỏe, bệnh tật của người lao động, đặc biệt là bệnh nghề nghiệp liên quan đến môi trường lao động. Về bố cục báo cáo cần chính sửa lại để tăng tính logic... Hội đồng đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề xuất nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn sau khi chỉnh sửa, bổ sung  theo các góp ý của Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)