Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN: "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần

25/07/2019
Chiều 24/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần" do TS. Mai Thị Thu Thảo làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


Ảnh minh họa: TTĐ

Máy dán ép cao tần có nguyên lý hoạt động là sử dụng bức xạ điện từ trường tần số cao để có hai tác động chính: thứ nhất đó là gia nhiệt, thứ hai là làm biến đổi gia tăng chất lượng keo dán cũng như chất lượng sản phẩm gia công trong ngành gỗ, giày và nhựa. Nguyên lý gia nhiệt dòng sóng cao tần có ưu điểm là tốc độ làm nóng nhanh, hiệu quả cao, chết keo toàn bộ vật liệu, ít bị ảnh hưởng bởi độ dày của vật liệu; các nguyên liệu được làm nóng từ bên trong và ngoài một cách nhanh chóng chỉ trong vòng vài giây; giảm được thời gian chờ. Qua khảo sát sơ bộ, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được các nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của máy dán ép cao tần gồm có các nhóm về cơ khí, nhiệt, điện, ồn, rung, bức xạ, ecgonomi và môi trường lao động.

Đề tài được tiến hành nghiên cứu với mục tiêu là đánh giá được nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần và đề xuất được giải pháp khả thi góp phần giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần trong ba ngành gỗ, giày và chế biến sản phẩm nhựa.

Sau khi nghe TS. Mai Thị Thu Thảo thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có kết luận rằng đề tài đã có một báo cáo tổng kết theo đúng quy định, tuy nhiên thiếu báo cáo tóm tắt viết riêng; Báo cáo có cơ cấu tương đối rõ ràng và đầy đủ theo yêu cầu của báo cáo khoa học. Đã tổng quan được các đặc tính kỹ thuật của máy dán ép cao tần, tình hình sử dụng các thiết bị này trong ba ngành sản xuất giày da, chế biến gỗ và gia công nhựa cũng như ảnh hưởng của các bức xạ tần số radio đến sức khỏe con người; đồng thời cũng tổng quan được quy trình nhận diện mối nguy. Về phần kết quả, đề tài đã tiến hành khảo sát nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động với máy dán ép cao tần ở 14 cơ sở sản xuất; đã đề xuất được giải pháp giảm thiểu nguy cơ cho 6 nhóm nguy cơ; đã đề xuất áp dụng che chắn bức xạ tần số radio. Hội đồng đánh giá, về cơ bản đề tài đã đáp ứng được mục tiêu cũng như nội dung, kết quả nghiên cứu theo đề cương đã được phê duyệt. Sản phẩm của đề tài bao gồm các báo cáo về số liệu, cơ sở dữ liệu, các báo cáo khoa học, quy trình đánh giá nguy cơ và tài liệu hướng dẫn. Về chất lượng đã đạt yêu cầu, tuy nhiên cách trình bày còn có một số hạn chế. Về tiến độ, hội đồng cũng đánh giá đạt yêu cầu.

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trên cơ sở bổ sung và chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)