Viện Khoa học ATVSLĐ: Huấn luyện về an toàn lao động và văn hóa an toàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

19/08/2019
(VNNIOSH) Ngày 15-16/8/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và văn hóa an toàn” cho 70 cán bộ công đoàn cơ sở của tỉnh Bắc Ninh.


Mục đích của khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động và văn hóa an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân viên chức lao động.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia, cán bộ Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động trao đổi về những vấn đề cơ bản về Văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam; Cách thức triển khai mô hình văn hóa an toàn tại doanh nghiệp; Các nội dung của Luật ATVSLĐ và một số văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường lao động đến sức khỏe người lao động và biện pháp phòng tránh. Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dẫn thực hiện công tác AT-VSLĐ tại doanh nghiệp như: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về AT-VSLĐ ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác AT-VSLĐ; Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động trong sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được cấp giấy chứng nhận tham gia khóa tập huấn.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)