Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

21/08/2019
Ngày 10/06/2019, Bộ Y Tế ra Thông tư số 10/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Theo đó, ban hành kèm theo thông tư này QCVN 03:2019/BYT – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Giới hạn tiếp xúc ngắn là ngưỡng nồng độ cho phép của chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 15 phút. Giới hạn này áp dụng đối với các hóa chất có thể gây kích ứng da, niêm mạc; ức chế hoặc kích thích thần kinh trung ương; tổn thương cấp, bán cấp; tổn thương mô không hồi phục.

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc là ngưỡng nồng độ cho phép của chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng tiếp xúc 8 giờ/ca, 40 giờ/tuần làm việc.

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc đối với một số yếu tố hóa học: Aceton là 200 mg/m3, Acid acetic 25 mg/m3, Acid hydrochloric 5,0 mg/m3, Acid sulfuric 1,0 mg/m3, Cadmi và hợp chất 0,005 mg/m3, Carbon dioxide 9.000 mg/m3.

Giới hạn tiếp xúc ngắn đối với Aceton là 1000 mg/m3, Acid acetic là 35 mg/m3, Acid hydrochloric 7,5 mg/m3, Acid sulfuric 2,0 mg/m3, Carbon dioxide 18.000 mg/m3.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/12/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT 

Xem chi tiết Thông tư 10/2019/TT-BYT tại đây.

(Nguồn tin: luatvietnam.vn)