Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN: "Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer isoxyanat trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô tô, xe máy đến sức khỏe người lao động"

02/10/2019
Chiều 02/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: "Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer isoxyanat trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô tô, xe máy đến sức khỏe người lao động" do ThS. Thái Hà Vinh – Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.


ThS. Thái Hà Vinh đang trình bày tóm tắt đề tài

Isoxyanat là tên gọi chung của hợp chất hóa học có chứa một hoặc nhiều nhóm NCO (Nito, Cacbon, Oxy) liên kết với một gốc hữu cơ. Isoxyanat có thể phản ứng với các hợp chất chứa Hydro hoạt động nên dễ dàng phản ứng với nước (độ ẩm), rượu, amin để tạo thành một trong hai chất nhị trùng hoặc trime. Khi một isoxyanat phản ứng với một hoặc nhiều gốc rượu thì một cacbamat (NHCOO-) được hình thành, nếu phản ứng với polyo hình thành nên polyme liên kết ngang thì sẽ tạo ra polyuretan. Ngày nay, isoxyanat được sử dụng rộng rãi trong công nghệ lớp phủ bề mặt, bọt polyuretan, keo dán, nhựa, chất đàn hồi, chất kết dính và chất bịt kín. Tuy có tính năng độc đáo nhưng isoxyanat lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như người tiếp xúc dễ bị hen phế quản nghề nghiệp và các vấn đề về phổi, cũng như dễ bị kích thích mắt, mũi, cổ họng và da. Quá trình tiếp xúc với isoxyanat có thể xảy ra trong các ngành như ô tô, cơ khí, sơn, nhựa …..và các ngành công nghiệp khác.

Do vậy, đề tài đã được tiến hành với mục tiêu nghiên cứu chính là đánh giá được hiện trạng nồng độ monomer isoxyanat trong môi trường không khí khu vực ở các cơ sở sản xuất ô tô xe máy và xác định được mức độ ảnh hưởng của monomer isoxyanat trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô tô xe máy đến sức khỏe người lao động.

Sau khi nghe ThS. Thái Hà Vinh thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có kết luận rằng báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đã đáp ứng được đúng theo quy định. Đã tổng quan được các tính chất hóa lý cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của isoxyanat; đã tổng quan được công nghệ sử dụng sơn hai thành phần trong đó có chứa thành phần monomer isoxyanat và quy trình lấy mẫu cũng như phân tích monomer isoxyanat trong môi trường không khí. Đề tài cũng đã sử dụng phương pháp cùng với trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, đảm bảo được tính chính xác, độ tin cậy cho số liệu nghiên cứu. Về phần kết quả, đề tài đã xây dựng được quy trình lấy mẫu, quy trình phân tích trong phòng thí nghiệm để xác định nồng độ monomer isoxyanat trong môi trường không khí phòng làm việc; đã đánh giá được nồng độ tiếp xúc của người lao động cũng như nhóm đối chứng đối với monomer isoxyanat trong các khu vực sử dụng sơn hai thành phần; đã tiến hành nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của monomer isoxyanat đến sức khỏe của người lao động và những nhóm không tiếp xúc với số lượng đã tham gia nghiên cứu là 428 người; đã tiến hành đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp khi tiếp xúc với monomer isoxyanat đến người lao động. Sản phẩm của đề tài bao gồm các báo cáo về số liệu, hai bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, tham gia đào tạo sau đại học được 01 thạc sĩ.

Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở bổ sung và chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)