Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su”

03/10/2019
Sáng 03/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su" do ThS. Võ Thành Nhân – Phân viện khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Nam làm chủ nhiệm đề tài. TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.


ThS. Võ Thành Nhân đang trình bày tóm tắt phương pháp luận đề tài

Đề tài sẽ được thực hiện với 2 mục tiêu chính: (1) Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở chế biến mủ cao su; (2) Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 01 cơ sở chế biến mủ cao su.

Với 5 nội dung được đề xuất: (1) Điều tra, khảo sát nhận diện mối nguy và xây dựng các cơ sở dữ liệu mối nguy về ATVSLĐ trong ngành chế biến mủ cao su; (2) Lựa chọn phương pháp kỹ thuật, biên soạn tài liệu đánh giá rủi ro ATVSLĐ và thực hiện đánh giá rủi ro ATVSLĐ cho 01 cơ sở chế biến mủ cao su; (3) Xây dựng hệ thống quản lý AVTSLĐ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho cơ sở chế biến mủ cao su; (4) Áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ và đăng ký chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho 01 cơ sở chế biến mủ cao su; (5) Biên soạn tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ cho các cơ sở chế biến mủ cao su theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Một số phương pháp được lựa chọn trong nghiên cứu: phương pháp đánh giá định tính, phương pháp nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro…..

Sau khi nghe ThS. Võ Thành Nhân trình bày báo cáo tóm tắt, các nhà khoa học và các chuyên gia đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi có ý nghĩa thiết thực nhằm hoàn thiện phương pháp luận về việc nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su. Các ý kiến cho rằng, đề tài cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa công nghệ của cơ sở để nhận diện được mối nguy; phải điều tra quá trình công nghệ, xem xét nhận diện tất cả đặc thù công nghệ để chỉ ra những nguy cơ rủi ro tại cơ sở được nghiên cứu;…….

Kết luận tại Hội thảo, TS. Đỗ Trần Hải đề nghị ThS. Võ Thành Nhân cần tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa dựa theo những ý kiến góp ý của các chuyên gia để đề tài thực hiện tốt hơn, có tính khoa học và theo đúng tiến độ đã đề ra. ThS. Võ Thành Nhân cũng đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học để đề tài thực hiện tốt trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)