Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000”

06/10/2019
Chiều 04/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên Đoàn: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000” Mã số 217/05/TLĐ do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng đang trình bày tóm tắt đề cương

Ngành công nghiệp da giầy đang là một trong những ngành được nhiều doanh nghiệp đầu tư nhất tại Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu luôn đứng trong top đầu chỉ sau dầu thô và dệt may, và đã góp phần lớn tạo công ăn việc làm cho người lao động. Ngành công nghiệp thuộc da là thành phần chính của ngành công nghiệp da giầy, da thuộc được sản xuất ra chủ yếu để phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu tại chỗ. Tuy nhiên, thuộc da là ngành sử dụng da nguyên liệu tươi (hoặc đã qua bảo quản) để sản xuất da thuộc do đó phải sử dụng rất nhiều hóa chất lẫn thiết bị máy móc. Đây là ngành công nghiệp gây ô nhiễm cao, ảnh hưởng đến môi trường do các hóa chất, khí độc thải ra, gây nguy cơ rủi ro ATVSLĐ lớn cho người lao động.

Vì thế, đề tài được thực hiện nhằm nhận diện được nguy cơ và đánh giá rủi ro trong ngành thuộc da đồng thời xây dựng được hệ thống quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000 trong ngành thuộc da và áp dụng thử nghiệm được ở 02 cơ sở sản xuất.

Với nội dung nghiên cứu là: (1) Nghiên cứu lựa chọn phương pháp nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và xây dựng quy trình đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da; (2) Điều tra khảo sát để nhận diện và thu thập số liệu về các mối nguy. Đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da; (3) Xây dựng quy trình quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000 trong ngành thuộc da; (4) Áp dụng thử nghiệm quy trình đánh giá và mô hình quản lý tại 02 doanh nghiệp; (5) Hoàn chỉnh quy trình đánh giá và mô hình quản lý (sau khi doanh nghiệp đã áp dụng thử).

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài này trong bối cảnh hội nhập và để phát triển bền vững có ý nghĩa, lấy con người là số một là hết sức đúng đắn và rất cần thiết, đề tài có tính mới, đề xuất áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000 ở Việt Nam trong ngành thuộc da là có tính khả thi cao. Bản báo cáo tổng kết được trình bày logic và khoa học. Nhóm tác giả đã làm việc nghiêm túc và có nhiều cố gắng kết hợp cơ sở khoa học lý thuyết với số liệu khảo sát để tổng hợp phân tích đánh giá….. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét bằng văn bản của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa vào báo cáo tổng kết, đặc biệt cần chỉnh sửa chính tả sao cho chính xác, bổ sung danh mục các chữ viết tắt vào báo cáo, làm rõ các con số trong cột ghi chú...

Hội đồng đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)