Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN: “Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay”

17/12/2019
Sáng 17/12/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay” mã số: CTPH-2017/02/TLĐ do TS. Phạm Thị Bích Ngân – Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm đề tài.

Theo quy luật tăng trưởng, cứ khoảng 10-15 năm, do những điều kiện sống thay đổi, tầm vóc, thể lực của các dân cư cũng có những biến đổi. Thực tế, đặc điểm nhân trắc của người Việt Nam hiện nay đã khác xa so với 30 năm về trước. Theo kết quả điều tra dân số của Viện Dinh dưỡng, chiều cao trung bình của người trưởng thành năm 2010 cao hơn so với năm 1975 khoảng 4 cm. Người trưởng thành năm 2010 cũng có cân nặng cao hơn 8kg so với năm 1975.


TS. Phạm Thị Bích Ngân đang trình bày đề cương tóm tắt

Trên cơ sở đó, đề tài đã được thực hiện nhằm xây dựng được Atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 – 2019. Đề tài cũng đưa ra được bốn nội dung nghiên cứu chính như:

- Nghiên cứu lựa chọn những dấu hiệu nhân trắc cần đo trực tiếp, đồng thời phân tích chỉ rõ những dấu hiệu nhân trắc tĩnh và động tính toán nội suy;

- Điều tra, khảo sát, đo đạc các chỉ tiêu nhân trắc cho các đối tượng mà đề tài đã lựa chọn;

- Biên soạn Atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 – 2019;

- Tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo tổng kết.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành bộ dữ liệu của 136 dấu hiệu nhân trắc tĩnh, 50 dấu hiệu tầm hoạt động khớp và tầm hoạt động tối đa của tay trên 9 mặt phẳng ngang như công bố trong 3 tập Atlat nhân trắc học đã xuất bản của người Việt Nam trong độ tuổi lao động; đã biên soạn dự thảo bộ “Atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017 -2019.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả đã thực hiện, các thành viên hội đồng khoa học do TSKH. Phạm Quốc Quân làm Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được, hội đồng khoa học cũng cho rằng đề tài đã hoàn thành được mục tiêu nghiên cứu với đầy đủ số lượng cũng như khối lượng các nội dung và kết quả, sản phẩm nghiên cứu đã đề ra. Tuy nhiên cần trình bày mạch lạc, chữ trong đề cương cần thuần việt, nên hạn chế sử dụng một số thuật ngữ khó hiểu có nhiều nghĩa mà nên dùng những thuật ngữ dễ hiểu hơn, cần bổ sung lại những thông tin liên quan đến nhóm đối tượng….

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua trên cơ sở nhóm tác giả nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)